Układ krzepnięcia

Filter
 • Antykoagulant tocznia

  Badanie krwi antykoagulant tocznia (toczniowego, LA) jest przeprowadzane w celu diagnozy zespołu antyfosfolipidowego (APS). Zespół ten jest chorobą autoimmunologiczną, gdzie układ odpornościowy produkuje przeciwciała skierowane przeciwko własnym fosfolipidom i…

  187,00 

  kod badania: 210
 • Antykoagulant tocznia – test potwierdzający

  Badanie antykoagulantu tocznia (LA) – test potwierdzający, jest używane do wykrywania obecności antykoagulantu tocznia, który jest przeciwciałem przeciwko fosfolipidom związanym z błonami komórkowymi. Obecność LA może zwiększać ryzyko zakrzepicy…

  330,00 

  kod badania: 210-1
 • Antytrombina III (AT-III) – met. chromogenna

  Główną funkcją Antytrombiny III  jest hamowanie układu krzepnięcia, stanowiąc najważniejszy fizjologiczny inhibitor trombiny. Heparyna przyspiesza wiązanie antytrombiny III z trombiną oraz czynnikami krzepnięcia. Braki antytrombiny III mogą prowadzić do…

  110,00 

  kod badania: 205
 • Apolipoproteina A2

  Apolipoproteina A2 to składnik profilu lipidowego, który dostarcza istotnych informacji na temat ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca poprzez ocenę efektywności eliminacji cholesterolu i potencjalnego ryzyka miażdżycy.

  88,00 

  kod badania: 141
 • Białko C – metoda chromogenna

  Badanie wykonuje się w przypadku : niewyjaśnionego incydentu zakrzepowo-zatorowego u osób poniżej pięćdziesiątego roku życia. W przypadku podejrzenia trombofilii dziedzicznej, ciężkich zaburzeń krzepnięcia u noworodka.

  143,00 

  kod badania: 206
 • Białko C-reaktywne (CRP)

  Białko C-reaktywne (CRP) jest substancją produkowaną przez wątrobę w odpowiedzi na obecność procesów zapalnych w organizmie. Jest to swoiste białko, które może być mierzone w badaniach krwi i jest…

  20,00 

  kod badania: 68
 • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)

  Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), znane również jako czas kaolinowo-kefalinowy, mierzy czas, jaki potrzebny jest do powstania skrzepu w procesie krzepnięcia krwi.

  WYNIK Z OPISEM

  *W cenie badania otrzymasz bezpłatny,…

  12,00 

  kod badania: 201
 • Czynnik IX

  Badanie na czynnik IX jest kolejnym z badań laboratoryjnych mających na celu ocenę układu krzepnięcia krwi. Czynnik IX, podobnie jak czynnik VIII, jest jednym z białek krwi niezbędnych do…

  120,00 

  kod badania: 217
 • Czynnik V Leiden

  Badanie czynnika V Leiden wykonuje się w diagnostyce oceny ryzyka i przyczyn żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej, również w przypadku poronień nawykowych.

   

  143,00 

  kod badania: 212
 • Czynnik VII

  Badanie na czynnik VII, jest jednym z badań laboratoryjnych stosowanych do oceny układu krzepnięcia krwi. Czynnik VII jest białkiem krwi, które pełni istotną rolę w procesie krzepnięcia, odpowiedzialnym za…

  120,00 

  kod badania: 221
 • Czynnik VIII

  Badanie na czynnik VIII, ma na celu ocenę układu krzepnięcia krwi. Czynnik VIII jest jednym z wielu białek (czynników) biorących udział w procesie krzepnięcia. Jego rola polega na wspomaganiu…

  143,00 

  kod badania: 213
 • Czynnik Von Willebranda

  Badanie na czynnik von Willebranda (vWF) jest ważnym testem laboratoryjnym służącym do oceny czynności układu krzepnięcia. Czynnik von Willebranda jest białkiem krwi, które odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia…

  165,00 

  kod badania: 515
 • Czynnik X

  Badanie na czynnik X jest kolejnym z badań laboratoryjnych stosowanych do oceny układu krzepnięcia krwi. Czynnik X, zwany również czynnikiem Stuart-Prower, jest białkiem krwi niezbędnym do prawidłowego procesu krzepnięcia….

  120,00 

  kod badania: 220
 • Czynnik XI

  Badanie na czynnik XI jest kolejnym z badań laboratoryjnych służących do oceny układu krzepnięcia krwi. Czynnik XI, jest białkiem krwi niezbędnym do prawidłowego procesu krzepnięcia. Pełni rolę w aktywacji…

  120,00 

  kod badania: 218
 • Czynnik XII

  Badanie na czynnik XII, jest jednym z badań laboratoryjnych stosowanych do oceny układu krzepnięcia krwi. Czynnik XII, również nazywany czynnikiem Hagemana, jest białkiem krwi zaangażowanym w inicjację kaskady krzepnięcia.

  120,00 

  kod badania: 219
 • D-dimery

  D-dimery są fragmentami fibryny, powstającymi w procesie rozpadu fibryny. Obecność D-dimerów we krwi świadczy o tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem do aktywacji procesu krzepnięcia. Oznaczanie stężenie…

  46,00 

  kod badania: 204
 • Fibrynogen – met. Claussa

  Fibrynogen jest białkiem osocza krwi, produkowanym w wątrobie, angażowanym w końcowym etapie krzepnięcia – tworzenia skrzepu.

  20,00 

  kod badania: 202
 • Fibrynogen – met. wyliczana

  Fibrynogen jest białkiem osocza krwi, produkowanym w wątrobie, angażowanym w końcowym etapie krzepnięcia – tworzenia skrzepu.

  20,00 

  kod badania: 203
 • Lipoproteina Lp(a)

  Lp(a) stanowi frakcję LDL, która jest rutynowo oznaczana w badaniach profilu lipidowego. Jej masa jest cechą indywidualną, a posiadanie mniejszych cząsteczek Lp(a) wiąże się z wyższym stężeniem i zwiększonym…

  84,00 

  kod badania: 657
 • Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym

  Badanie Morfologia 5 DIFF z rozmazem automatycznym, jest wykonywane w ramach ogólnej oceny stanu zdrowia.

  Badanie morfologii krwi, znane również jako pełna morfologia krwi, to jedno z podstawowych badań diagnostycznych,…

  13,00 

  kod badania: 22
 • Mutacja Leiden w genie czynnika V

  Mutacja Leiden w genie czynnika V (Faktor V Leiden) jest jednym z najczęstszych genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Dotyczy to zmiany w genie kodującym czynnik V krzepnięcia krwi, który jest…

  300,00 

  kod badania: 529
 • Mutacja w genie czynnika II (protrombina)

  Mutacja w genie czynnika II (protrombina) jest jednym z genetycznych czynników ryzyka zakrzepicy. Protrombina jest białkiem biorącym udział w procesie krzepnięcia krwi poprzez przekształcanie się w trombinę, kluczowy enzym…

  300,00 

  kod badania: 528
 • Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina)

  Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) są związane z predyspozycją do zakrzepicy.

  382,00 

  kod badania: 2025
 • Pakiet : FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V

  Pakiet: FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V stanowi najszerszy panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nad krzepliwości i zakrzepicy.

   

  610,00 

  kod badania: 2026
 • Płytki krwi metodą automatyczną

  Badanie płytek krwi metodą automatyczną stanowi element diagnostyki chorób układu płytkowego, umożliwiając precyzyjne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz skuteczną ocenę ryzyka krwawienia i powikłań zakrzepowo-zatorowych.

   

  13,00 

  kod badania: 29
 • Płytki krwi metodą manualną

  Badanie płytek krwi metodą manualną stanowi element diagnostyki chorób układu płytkowego, umożliwiając precyzyjne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz skuteczną ocenę ryzyka krwawienia i powikłań zakrzepowo-zatorowych.

  13,00 

  kod badania: 30
 • PT (INR)

  Badanie PT (INR) służy głównie do monitorowania skuteczności leków przeciwzakrzepowych. INR wyraża czas protrombinowy, co jest istotnym parametrem w ocenie układu krzepnięcia. Interpretacja wyników polega na porównaniu uzyskanej wartości…

  12,00 

  kod badania: 200
 • Sód (Na)

  Badanie stężenia sodu jest zazwyczaj zalecane przez lekarza w przypadku podejrzenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej, w zespołach obrzękowych, niewydolności nerek lub serca, marskości wątroby, niedoczynności tarczycy, podwyższonego ciśnienia krwi…

  11,00 

  kod badania: 134
 • Wolne białko S – metoda krzepnięciowa

  Badanie poziomu wolnego białka S ma istotne znaczenie w diagnostyce predyspozycji do zakrzepicy oraz w monitorowaniu pacjentów z podejrzeniem niedoboru białka S, umożliwiając wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie, co…

  143,00 

  kod badania: 207