Układ krzepnięcia

Filter
 • Antykoagulant tocznia

  Badanie krwi antykoagulant tocznia (toczniowego, LA) jest przeprowadzane w celu diagnozy zespołu antyfosfolipidowego (APS). Zespół ten jest chorobą autoimmunologiczną, gdzie układ odpornościowy produkuje przeciwciała skierowane przeciwko własnym fosfolipidom i…

  170,00 

  kod badania: 210
 • Antytrombina III (AT-III) – met. chromogenna

  Główną funkcją Antytrombiny III  jest hamowanie układu krzepnięcia, stanowiąc najważniejszy fizjologiczny inhibitor trombiny. Heparyna przyspiesza wiązanie antytrombiny III z trombiną oraz czynnikami krzepnięcia. Braki antytrombiny III mogą prowadzić do…

  80,00 

  kod badania: 205
 • Apolipoproteina A2

  Apolipoproteina A2 to składnik profilu lipidowego, który dostarcza istotnych informacji na temat ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca poprzez ocenę efektywności eliminacji cholesterolu i potencjalnego ryzyka miażdżycy.

  80,00 

  kod badania: 141
 • APTT | Czas kaolinowo-kefalinowy

  Badanie APTT, znane również jako czas kaolinowo-kefalinowy, mierzy czas, jaki potrzebny jest do powstania skrzepu w procesie krzepnięcia krwi.

  11,00 

  kod badania: 201
 • Białko C – metoda chromogenna

  Badanie wykonuje się w przypadku : niewyjaśnionego incydentu zakrzepowo-zatorowego u osób poniżej pięćdziesiątego roku życia. W przypadku podejrzenia trombofilii dziedzicznej, ciężkich zaburzeń krzepnięcia u noworodka.

  130,00 

  kod badania: 206
 • CRP – met. ilościowa

  Białko C-reaktywne (CRP) jest substancją produkowaną przez wątrobę w odpowiedzi na obecność procesów zapalnych w organizmie. Jest to swoiste białko, które może być mierzone w badaniach krwi i jest…

  18,00 

  kod badania: 68
 • Czynnik V Leiden

  Badanie czynnika V Leiden wykonuje się w diagnostyce oceny ryzyka i przyczyn żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej, również w przypadku poronień nawykowych.

   

  130,00 

  kod badania: 212
 • D-dimery

  D-dimery są fragmentami fibryny, powstającymi w procesie rozpadu fibryny. Obecność D-dimerów we krwi świadczy o tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem do aktywacji procesu krzepnięcia. Oznaczanie stężenie…

  42,00 

  kod badania: 204
 • Fibrynogen – met. Claussa

  Fibrynogen jest białkiem osocza krwi, produkowanym w wątrobie, angażowanym w końcowym etapie krzepnięcia – tworzenia skrzepu.

  18,00 

  kod badania: 202
 • Fibrynogen – met. wyliczana

  Fibrynogen jest białkiem osocza krwi, produkowanym w wątrobie, angażowanym w końcowym etapie krzepnięcia – tworzenia skrzepu.

  18,00 

  kod badania: 203
 • Lipoproteina Lp(a)

  Lp(a) stanowi frakcję LDL, która jest rutynowo oznaczana w badaniach profilu lipidowego. Jej masa jest cechą indywidualną, a posiadanie mniejszych cząsteczek Lp(a) wiąże się z wyższym stężeniem i zwiększonym…

  76,00 

  kod badania: 657
 • Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym

  Badanie Morfologia 5 DIFF z rozmazem automatycznym, jest wykonywane w ramach ogólnej oceny stanu zdrowia.

  Badanie morfologii krwi, znane również jako pełna morfologia krwi, to jedno z podstawowych badań diagnostycznych,…

  12,00 

  kod badania: 22