Wolne białko S – metoda krzepnięciowa

143,00 

Badanie poziomu wolnego białka S ma istotne znaczenie w diagnostyce predyspozycji do zakrzepicy oraz w monitorowaniu pacjentów z podejrzeniem niedoboru białka S, umożliwiając wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie, co może zmniejszyć ryzyko powikłań zakrzepowych.

SKU: 207

Opis

Oznaczenie wolnej frakcji białka S jest istotne ze względu na jego rolę jako kofaktora przyspieszającego reakcję przeciwzakrzepową aktywnego białka C (aPC). Białko S działa poprzez unieczynnianie kluczowych czynników krzepnięcia, takich jak czynniki V i VIII oraz inhibitor fibrynolizy PAI-1, co prowadzi do działania profibrynolitycznego. Produkowane w wątrobie, białko S musi ulec modyfikacji potranslacyjnej zależnej od witaminy K, aby uzyskać pełną funkcjonalność.

W krążeniu krwi białko S występuje w dwóch formach: związanej z białkiem układu dopełniacza C4bBP oraz w formie wolnej, gdzie tylko ta druga jest kofaktorem dla aktywnego białka C. Niedobór białka S predysponuje do incydentów zakrzepowych i może być podzielony na trzy typy, związane z obniżeniem poziomu całkowitego białka S, jego aktywności lub poziomu wolnego białka S.

Typy niedoboru białka S:

 1. Typ I: Obniżenie poziomu obu białek S, zarówno całkowitego, jak i wolnego.
 2. Typ II: Redukcja aktywności białka S przy prawidłowym stężeniu.
 3. Typ III: Obniżony poziom wolnego białka S.

Wrodzony niedobór białka S dziedziczony jest w sposób autosomalny dominujący, gdzie heterozygotyczne osoby mogą mieć predyspozycję do zakrzepicy żylnej. Przypadki homozygot są rzadkie i mogą objawiać się plamicą w tkance skórnej u noworodków. Objawy niedoboru białka S mogą obejmować zakrzepicę żył głębokich, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość płucną oraz utratę ciąży.

Nabyty niedobór białka S: Może występować w chorobach wątroby, przy niedoborze witaminy K lub po stosowaniu doustnych antykoagulantów. W warunkach fizjologicznych, poziom całkowitego białka S zwykle wzrasta z wiekiem, podczas gdy frakcja wolna pozostaje stabilna.

 

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

osocze cytrynian

 • Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:
  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

  Więcej informacji