Filter
 • 17-hydroksyprogesteron

  51,00 

  kod badania: 41
 • Albumina

  Ogólne informacje o badaniu:

  Albumina pełni funkcję transportową dla wielu substancji takich jak : hormony, kwasy tłuszczowe, leki czy trucizny. Albumina jest dobrym wskaźnikiem stanu odżywienia organizmu, szczególnie u osób…

  10,00 

  kod badania: 43
 • Albumina w DZM

  Ogólne informacje o badaniu:

  Oznaczenie albuminy w moczu pozwala na wykrycie nefropatii cukrzycowej lub jej przebiegu. Badanie albuminy powinny wykonać osoby z podejrzeniem chorób nerek, nadciśnieniem tętniczym.

   

  Przygotowanie do badania:

  Przeprowadzenie dobowej…

  22,00 

  kod badania: 45
 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie ALT służy do wykrywania uszkodzenia wątroby. Zwiększenie aktywności ALT obserwuje się w przypadku uszkodzenia wątroby, w przebiegu zapaleń wątroby na tle wirusowym, toksycznym, polekowym, w…

  7,00 

  kod badania: 48
 • Aminotransferaza asparaginowa (AST)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie jest częścią grupy badań służących ogólnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Wykonuje się je w przypadku prognozowania przebiegu choroby bądź podejrzenia choroby wątroby, zatrucia bądź przedawkowania…

  7,00 

  kod badania: 49
 • Amylaza

  Ogólne informacje o badaniu:

  Amylaza to enzym trawienny. Głównymi narządami produkującym amylazę są ślinianki i trzustka. Ocena amylazy w surowicy krwi jest użytecznym wskaźnikiem diagnostycznym chorób dotykających trzustkę. W przypadku…

  10,00 

  kod badania: 50
 • Amylaza w moczu

  Ogólne informacje o badaniu:

  Amylaza wydalana jest z organizmu przez nerki i przewód pokarmowy. Wzrost jej stężeń w moczu obserwowany jest w przypadku zaburzeń pracy trzustki. Ponadto badanie wykonane z…

  10,00 

  kod badania: 51
 • APOLIPOPROTEINA A1*

  Ogólne informacje o badaniu:

  Jest głównym składnikiem lipoprotein o dużej gęstości, tak zwanego dobrego cholesterolu. Ocena jej poziomu i rodzaju odgrywa ważną rolę w ocenie ryzyka rozwoju miażdżycy. To badanie…

  70,00 

  kod badania: 53
 • APOLIPOPROTEINA B*

  Ogólne informacje o badaniu:

  Ocena poziomu apolipoproteiny  i rodzaju odgrywa ważną rolę w ocenie ryzyka rozwoju miażdżycy. To badanie powinno wykonać się przy wysokim poziomie lipidów, cukrzycy bądź przy nadciśnieniu…

  70,00 

  kod badania: 54
 • ASO – met. ilościowa

  Ogólne informacje o badaniu:

  ASO czyli odczyn antystreptolizynowany, to badanie służące do wykrycia zakażenia paciorkowcami hemolizującymi grupy A.  Wykonuje się je również w celu diagnozowania ostrego zapalenia wsierdzia, szoku toksycznego…

  22,00 

  kod badania: 55
 • Beta2-mikroglobulina

  Ogólne informacje o badaniu:

  Jest markerem chorób limfoproliferacyjnych, wykorzystuje się je w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Wykonanie badania zaleca się również w przypadku niektórych chorób autoimmunizacyjnych, chorobach zapalnych, także w…

  58,00 

  kod badania: 128
 • Beta2-mikroglobulina w moczu

  Ogólne informacje o badaniu:

  Beta2-mikroglobulina w moczu –  jest markerem chorób limfoproliferacyjnych, wykorzystuje się je w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Wykonanie badania zaleca się również w przypadku niektórych chorób autoimmunizacyjnych,…

  58,00 

  kod badania: 129
 • Białko całkowite

  Ogólne informacje o badaniu:

  Jest wskaźnikiem stosowanym w diagnozowaniu i leczeniu chorób takich jak: choroby wątroby, nerek w zaburzeniach metabolicznych. Badanie białka powinno wykonać się w przypadku odwodnienia, ciężkich wymiotów,…

  7,00 

  kod badania: 57
 • Białko w DZM

  Ogólne informacje o badaniu:

  Podczas wykonywania badania białka w dobowej zbiórce moczu obserwujemy rytm dobowy wydalania białka, więcej białka wydala się w dzień. Pacjent powinien wykonać to badanie w momencie…

  10,00 

  kod badania: 59
 • Białko w moczu

  Ogólne informacje o badaniu:

  Gdy białko jest obecne w moczu mówimy o białkomoczu, który w zależności od ilości wydalanego białka może być objawem poważnych chorób. Ważne jest aby jednocześnie z…

  10,00 

  kod badania: 58
 • Bilirubina bezpośrednia

  Ogólne informacje o badaniu:

  Lekarz może zlecić rozszerzenie całkowitego stężenia bilirubiny na frakcje w celu diagnozy wielu chorób związanych z wątrobą, żółcią i układem pokarmowym.

   

  Przygotowanie do badania:

  Krew pobiera się od…

  12,00 

  kod badania: 61
 • Bilirubina całkowita

  Ogólne informacje o badaniu:

  Bilirubina jest produktem rozpadu hemu, który wcześniej jest uwalniany z hemoglobiny w śledzionie, wątrobie lub szpiku kostnym. Test ten stosuje się w przypadku obecności żółtaczki niewiadomego…

  6,00 

  kod badania: 62
 • Bilirubina pośrednia

  Ogólne informacje o badaniu:

   

  Lekarz może zlecić rozszerzenie całkowitego stężenia bilirubiny na frakcje w celu diagnozy wielu chorób związanych z wątrobą, żółcią i układem pokarmowym.

   

  Przygotowanie do badania:

  Krew pobiera się od…

  16,00 

  kod badania: 132
 • Cholesterol całkowity

  Ogólne informacje o badaniu:

  Cholesterol dostarczany jest do organizmu wraz z pożywieniem, a także jest produkowany przez organizm. Na cholesterol składają się dwie frakcje cholesterol HDL i LDL. Odkładanie się…

  10,00 

  kod badania: 65
 • Cholesterol HDL – met. bezpośrednia

  Ogólne informacje o badaniu:

  Oznaczenie stężenia poziomu LDL ma istotne znaczenie w diagnostyce rozwoju miażdżycy. Badanie wchodzi w skład profilu lipidowego. Zwany potocznie „złym cholesterolem”. Cholesterol LDL odpowiada za transport…

  10,00 

  kod badania: 66
 • Cholesterol LDL – met. bezpośrednia

  Ogólne informacje o badaniu:
  Zwany potocznie „złym cholesterolem”. Cholesterol LDL odpowiada za transport cholesterolu z wątroby i odkładanie go w obrębie błon komórkowych mięśni gładkich tętnic, przyczyniając się do powstawania…

  10,00 

  kod badania: 67
 • CRP – met. ilościowa

  Ogólne informacje o badaniu:

  Jest jednym z głównych biomarkerów stanu zapalnego, należy do białek tzw. ostrej fazy. Produkowane jest w wątrobie i uwalniane do krwi w trakcie powstawania reakcji zapalnej….

  18,00 

  kod badania: 68
 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Badanie dyhydrogenazy mleczanowej we krwi pomaga w sytuacjach takich jak: wykrycie uszkodzenia tkanek w ciele, określenia stopnia zaawansowania i monitorowanie niektórych nowotworów.

   

  Przygotowanie do badania:

  Krew pobiera się…

  22,00 

  kod badania: 70
 • Elektrolity (Na,K,) – met. ISE

  Ogólne informacje o badaniu:

  Wskazaniem do oznaczenia elektrolitów jest m.in. podejrzenie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej. Sód, potas i chlorki odpowiadają za utrzymanie i regulowanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany stężenia…

  22,00 

  kod badania: 71
 • Elektrolity (Na,K,Cl) – met. ISE

  Ogólne informacje o badaniu:
  Sód i potas odpowiadają za utrzymanie i regulowanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Badanie zlecane jest w celu ogólnej oceny stanu zdrowia i kondycji organizmu. Zmiany stężenia zarówno…

  22,00 

  kod badania: 72
 • ERYTROPOETYNA *

  Ogólnie informacje o badaniu:

  Badanie wykonuje się w przypadku różnicowania przyczyn niedokrwistości, diagnozowaniu nadkrwistości a także w monitorowaniu skuteczności leczenia. Może służyć w ocenie schorzeń i nowotworów szpiku. Badanie powinny…

  100,00 

  kod badania: 215
 • Ferrytyna

  Ogólne informacje o badaniu:

  Celem badania poziomu ferrytyny jest ocena metabolizmu żelaza, określenie zapasu żelaza. W zależności od wielkości jego zasobów można zdiagnozować wiele chorób takich jak niedokrwistość z niedoboru…

  43,00 

  kod badania: 75
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)

  Ogólne informacje o badaniu:

  Bardzo rozpowszechniony w organizmie enzym występujący w wątrobie, kościach, jelicie, nerkach, płucach, krwinkach czerwonych, a także łożysku. Wykorzystywany w diagnostyce chorób wątroby ( różnicowanie żółtaczek )…

  7,00 

  kod badania: 76
 • Fosfataza kwaśna całkowita

  Ogólne informacje o badaniu:

  Jest to enzym hydrolizujący estry monofosforowe. W osoczu występuje w postaci 5 izoenzymów. Największe znaczenie mają izoenzym kostny ACP, syntezowany przez osteoklasty. Podwyższenie aktywności całkowitej ACP obserwuje…

  14,00 

  kod badania: 77
 • Fosfor

  Ogólne informacje o badaniu:

  Fosfor, wchłaniany przez jelito, magazynowany w kościach i tkankach miękkich, wydalany przez nerki jest pierwiastkiem niezbędnym do funkcjonowania każdej komórki. We krwi znajduje się jego niewielka…

  14,00 

  kod badania: 79