CRP

Alfa-1-antytrypsyna (AAT)

75,00 

Alfa1-antytrypsyna (AAT) to białko wytwarzane głównie przez wątrobę i pełniące ważną rolę w organizmie. Jego głównym zadaniem jest ochrona płuc przed działaniem enzymu trypsyny, który może uszkadzać tkanki płucne. AAT działa jako inhibitor trypsyny, chroniąc płuca przed niekontrolowanym działaniem enzymów proteolitycznych. Niedobór AAT może prowadzić do schorzeń płucnych, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub rozedma płuc.

SKU: 46

Opis

Alfa1-antytrypsyna (AAT) to białko wytwarzane głównie przez wątrobę i pełniące ważną rolę w organizmie. Jego głównym zadaniem jest ochrona płuc przed działaniem enzymu trypsyny, który może uszkadzać tkanki płucne. AAT działa jako inhibitor trypsyny, chroniąc płuca przed niekontrolowanym działaniem enzymów proteolitycznych. Niedobór AAT może prowadzić do schorzeń płucnych, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub rozedma płuc.

Badanie poziomu alfa-1-antytrypsyny w surowicy jest wykonywane w celu:

Badanie to pomaga zidentyfikować, czy pacjent ma niedobór tego białka, co może być istotne dla lekarza w diagnozie i leczeniu schorzeń płucnych.

Osoby z potwierdzonym niedoborem AAT mogą być monitorowane pod kątem postępów choroby i skuteczności leczenia.

Badanie AAT może być wykonywane jako część oceny ryzyka rozwoju schorzeń płucnych, zwłaszcza u osób z palącym tytoniem lub innymi czynnikami ryzyka.

Kto powinien wykonać badanie alfa-1-antytrypsyny?

 • Osoby, które mogą mieć zwiększone ryzyko niedoboru alfa-1-antytrypsyny lub chorób płucnych związanych z tym deficytem, to:
 • Osoby z objawami schorzeń płucnych, takich jak duszności, kaszel, lub nawracające infekcje dróg oddechowych.
 • Osoby z historią chorób płuc w rodzinie, zwłaszcza jeśli występowały one u młodszych członków rodziny.
 • Palacze tytoniu, ponieważ palenie tytoniu może zwiększać ryzyko schorzeń płucnych u osób z niedoborem AAT.
 • Osoby w wieku 18-65 lat z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) lub rozedmą płuc.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji

Sprawdź nasze Punkty pobrań