Odbiór wyników badań

Odbiór wyników online

Na otrzymanej w punkcie pobrań karcie informacyjnej zamieszczony jest numer karty służącej do logowania się na stronie wyników online laboratorium Labmed, a także startowe hasło.

Po zalogowaniu się pierwszy raz na stronie, zostanie wyświetlony regulamin korzystania z systemu wyników online. Aby móc korzystać z tego systemu niezbędna jest akceptacja regulaminu.

Po zaakceptowaniu regulaminu zostanie wyświetlona strona pierwszej zmiany hasła.

WAŻNE – nowe hasło musi posiadać minimum 8 znaków, zawierać duże i małe litery, co najmniej 1 cyfrę oraz być inne od hasła startowego.

Zapoznaj się z pełną instrukcją logowania za pomocą karty stałego klienta → Instrukcja – logowanie za pomocą karty klienta

Na otrzymanej w punkcie pobrań wizytówce zamieszczony jest numer zlecenia (kod kreskowy) służy do logowania się na stronie do wyników online.

Wejdź na naszą stronę wyniki online. Wybierz opcje logowania POJEDYNCZE ZLECENIE, wpisz kod kreskowy znajdujący się na wizytówce (numer zlecenia), oraz hasło którym jest Twój numer PESEL.

WAŻNE – za pomocą opcji logowania poprzez numer zlecenia, Pacjent ma dostęp tylko do wyników przydzielonych do kodu kreskowego otrzymanego w dniu badania.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ

Szanowni Państwo przypominamy, że wyniki badań laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta  z dnia 6 listopada 2008r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Dlatego uprzejmie informujemy, iż nie udzielamy informacji o wynikach badań telefonicznie.

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, tylko pacjent ma prawo do wglądu i odbioru swoich wyników badań. Nie dotyczy to wyników dzieci do 18 lat pozostających pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Osoba, która chce odebrać wyniki badań członka rodziny powinna mieć ze sobą swój dowód osobisty i pisemne upoważnienie.

W upoważnieniu należy podać  dane pacjenta:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL ,

 z czytelnym podpisem pacjenta.

Wynik badań może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.

W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.

Zbadaj się

Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia.

Call Now Button