Lipidogram

Apolipoproteina B

70,00 

Apolipoproteina B jest zazwyczaj zlecana w celu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta, zwłaszcza jeśli istnieje historia choroby niedokrwiennej serca lub duże ryzyko rozwoju choroby serca związanej z zaawansowanym procesem miażdżycowym.

SKU: 54

Opis

Wskazania do oznaczenia stężenia Apolioproteina B obejmują:

Choroba niedokrwienna serca:

Badanie może być zlecone, gdy istnieje choroba niedokrwienna serca lub duże ryzyko jej rozwoju.

Zaburzenia lipidowe:

Stanowi element zaawansowanej diagnostyki zaburzeń lipidowych, zwłaszcza u pacjentów z obciążonym wywiadem rodzinnym.

Wysokie stężenia triglicerydów:

Badanie jest istotne w przypadku pacjentów z bardzo wysokimi stężeniami triglicerydów, gdy nie można wyliczyć stężenia frakcji cholesterolu LDL.

Badanie apolipoproteiny B nie jest standardowym badaniem rutynowym i zazwyczaj jest zlecane w połączeniu z oznaczeniem apolipoproteiny A oraz innymi parametrami lipidowymi i oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

W celu oznaczenia stężenia apolipoproteiny B, pacjent powinien zgłosić się do laboratorium na czczo. Przed badaniem zaleca się skonsultowanie z lekarzem przyjmowanych leków, ponieważ niektóre z nich mogą wpłynąć na wynik badania.

Wynik badania może być również wpływany przez przyjmowane leki, takie jak beta-blokery, androgeny, progestageny (podnoszące stężenie apoB) lub estrogeny, leki obniżające poziom cholesterolu, tyroksyna, witamina B3 (obniżające stężenie apoB). Po otrzymaniu wyniku zaleca się konsultację z lekarzem w celu jego omówienia.

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji