Albumina

11,00 

Badanie poziomu albuminy to test laboratoryjny mierzący ilość albumin w surowicy krwi. Albumina jest jednym z najważniejszych białek obecnych w osoczu krwi i pełni wiele istotnych funkcji w organizmie.

SKU: 43

Opis

Rola albuminy

Albumina to główne białko osocza krwi i odgrywa kilka kluczowych ról w organizmie, w tym:

Transport: albumina jest odpowiedzialna za przenoszenie wielu substancji w organizmie, takich jak hormony, leki, jony, i inne związki chemiczne.

Regulacja ciśnienia: pomaga utrzymać właściwe ciśnienie osmotyczne osocza, co jest istotne dla równowagi płynów między krwią a tkankami.

Podtrzymywanie objętości krwi: wpływa na utrzymanie odpowiedniej objętości krwi krążącej w organizmie.

Wskazania do badania albuminy:

Badanie albumin jest używane do:

Oceny funkcji wątroby: zmiany poziomu albuminy mogą wskazywać na zaburzenia wątroby, ponieważ wątroba jest głównym miejscem produkcji albuminy.

Monitorowania stanu odżywienia: niski poziom albuminy może być związany z niedożywieniem lub stanami chorobowymi.

Oceny stanu zapalnego: poziom albuminy może spadać w wyniku stanów zapalnych lub przewlekłych chorób.

Wyniki badania albumin są interpretowane w kontekście stanu zdrowia pacjenta i innych wyników badań. Wysokie poziomy albuminy mogą wskazywać na odwodnienie, podczas gdy niskie poziomy mogą być związane z różnymi schorzeniami, takimi jak choroby wątroby, choroby nerek, stan zapalny lub niedożywienie.

Poziomy albuminy są często monitorowane u pacjentów z chorobami wątroby, nerek, lub w przypadku stanów zapalnych. Również w trakcie przygotowań do operacji chirurgicznych lub oceny stanu odżywienia poziomy albuminy mogą być brane pod uwagę.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji