Badania moczu

Filter
 • 17-hydroksykortykoidy w DZM

  Badanie stężenia 17-hydroksykortykosteroidów (17-OHKS) w dobowej zbiórce moczu jest pomocne w diagnozowania zaburzeń wydzielania kortyzolu. Dzięki niemu można wykryć m.in. dysfunkcje nadnerczy.

  93,00 

  kod badania: 40
 • 17-ketosteoridy w DZM

  Badanie 17-ketosteroidów (17-KS) w dobowej zbiórce moczu (DZM) jest testem diagnostycznym używanym do oceny funkcji nadnerczy oraz gonad. 17-KS to metabolity hormonów steroidowych, które są wydzielane przez nadnercza i…

  93,00 

  kod badania: 42
 • Albumina w DZM

  Badanie albumina w dzm, jest stosowane przede wszystkim do oceny stanu zdrowia nerek i układu moczowego. Może pomóc w wykryciu zmian w nerkach, zwłaszcza tych związanych z uszkodzeniem cewek…

  24,00 

  kod badania: 45
 • Albumina w moczu

  Albumina to białko obecne w organizmie człowieka, które pełni wiele istotnych funkcji. Jest to jedno z głównych białek osocza krwi, które pomaga w utrzymaniu właściwego ciśnienia osmotycznego krwi oraz…

  20,00 

  kod badania: 44
 • Aldosteron w DZM

  Aldosteron jest hormonem steroidowym wytwarzanym przez korę nadnerczy, a jego główną funkcją jest regulacja gospodarki elektrolitowej organizmu, szczególnie stężenia sodu i potasu oraz utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi. Wpływa na…

  105,00 

  kod badania: 296
 • Amfetamina w moczu

  Badanie amfetaminy w moczu jest przeprowadzane w celu wykrycia obecności tej substancji psychoaktywnej w organizmie.

  20,00 

  kod badania: 612
 • Amylaza w moczu

  Amylaza to enzym, który rozkłada skrobię i glikogen na prostsze cukry. Badanie amylazy z moczu może dostarczyć informacji na temat funkcji trzustki oraz innych narządów, takich jak ślinianki.

  11,00 

  kod badania: 51
 • Analiza ogólna moczu z osadem

  Analiza ogólna moczu z osadem to kluczowe badanie, które dostarcza wielu informacji o stanie zdrowia organizmu. Wykonuje się je przynajmniej raz w roku, pozwalając ocenić funkcjonowanie układu moczowego oraz…

  11,00 

  kod badania: 16
 • Antygen Legionella pneumophila w moczu

  Pałeczka Legionella pneumophila jest jednym z czynników odpowiedzialnych za wywołanie legionelozy która objawia się jako zapalenie płuc u ludzi. Ze względu na niecharakterystyczne objawy trudno jest odróżnić zapalenie od…

  40,00 

  kod badania: 960
 • Antygen Streptococcus pneumoniae w moczu

  Badanie antygen Streptococcus pneumoniae w moczu to test laboratoryjny mający na celu wykrycie obecności antygenu tego konkretnego rodzaju bakterii w próbce moczu pacjenta. To badanie jest wykonywane w celu…

  40,00 

  kod badania: 959
 • Badanie cytologiczne moczu

  Badanie cytologiczne moczu to mikroskopowa ocena znajdującego się w moczu osadu komórkowego. Wykrywa nieprawidłowości w budowie komórek, daje możliwość wykrycia raka dróg moczowych przed rozpoznaniem nowotworu za pomocą badania…

  120,00 

  kod badania: 1088
 • Białko Bence’a-Jonesa w moczu

  Białko Bence Jonesa to rodzaj białka monoklonalnego, które może być obecne w moczu pacjentów z pewnymi schorzeniami, szczególnie związanych z układem immunologicznym, takimi jak szpiczak mnogi i inne schorzenia…

  95,00 

  kod badania: 655
 • Białko w DZM

  Za pomocą badania, białko w dzm (dobowej zbiórce moczu) obserwujemy rytm dobowy wydalania białka. Pacjent powinien wykonać to badanie w momencie gdy kontroluje stan uszkodzenia nerek w przewlekłych chorobach,…

  11,00 

  kod badania: 59
 • Fosfor w DZM

  Fosfor to pierwiastek chemiczny, którego organizm ludzki potrzebuje do wielu ważnych procesów biologicznych, takich jak budowa kości i zębów, funkcje komórkowe, przekazywanie energii (w postaci ATP), i wiele innych….

  12,00 

  kod badania: 81
 • Glukoza w moczu

  Glukoza w moczu nie występuje u osoby zdrowej. Badanie służy przy diagnozowaniu stanów przedcukrzycowych i cukrzycy. Glukozę w moczu można wykryć mimo prawidłowego poziomu glukozy we krwi w przypadku…

  8,00 

  kod badania: 87
 • Immunofiksacja w moczu

  Immunofiksacja (Gamma, Alfa, Mi, Kappa, Lambda) w surowicy jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na identyfikację patologicznych białek, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz ocenę skuteczności leczenia w przypadku chorób…

  231,00 

  kod badania: 653
 • Jod w moczu

  Ważne jest monitorowanie poziomu jodu w organizmie, zwłaszcza u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią, gdzie zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest zwiększone. Badanie poziomu jodu w surowicy może…

  320,00 

  kod badania: 519
 • Klirens kreatyniny

  Klirens kreatyniny stanowi istotne narzędzie diagnostyczne do oceny funkcji nerek, szczególnie w przypadku podejrzenia niewydolności nerek lub monitorowania wpływu leków nefrotoksycznych na te narządy.

  15,00 

  kod badania: 101
 • Koproporfiryna

  Badanie koproporfiryny w moczu jest wykonywane w celu diagnozowania porfirii, grupy wrodzonych chorób metabolicznych spowodowanych defektami enzymów szlaku syntezy hemu. Koproporfiryna jest jednym z metabolitów szlaku syntezy porfiryn, który…

  176,00 

  kod badania: 555
 • Kreatynina w moczu

  Kreatynina w moczu jest istotnym wskaźnikiem funkcji nerek. Badanie kreatyniny w moczu jest zalecane zarówno w diagnostyce chorób nerek, jak i profilaktycznie, szczególnie u osób bezobjawowych.

  W przypadku wystąpienia objawów…

  8,00 

  kod badania: 100
 • Kwas delta-aminolewulinowy w moczu

  Kwas delta-aminolewulinowy w moczu jest istotnym badaniem diagnostycznym stosowanym w ocenie ekspozycji na ołów oraz w diagnozie porfirii, zwłaszcza w przypadku porfirii spowodowanej niedoborem dehydratazy ALA (ADP). Dodatkowo, to badanie…

  44,00 

  kod badania: 625
 • Kwas moczowy w DZM

  Badanie kwas moczowy w dzm, wykonuje się w celu diagnostyki dny moczanowej bądź kamicy nerkowej. Na podstawie badania można wykluczyć też inne zaburzenia metaboliczne.

  11,00 

  kod badania: 104
 • Miedź w moczu – metoda ASA

  Badanie ilościowej zawartości miedzi w dobowej zbiórce moczu stanowi istotny krok w diagnostyce i monitorowaniu choroby Wilsona, a także może być stosowane do wykrywania niedoboru lub nadmiaru miedzi w…  kod badania: 622
 • Mycoplasma hominis i Ureaplasma species

  Badanie Mycoplasma hominis i Ureaplasma species ma na celu identyfikacje obecności tych bakterii w organizmie. Mycoplasma hominis oraz Ureaplasma species to mikroorganizmy, które mogą występować w układzie moczowo-płciowym człowieka,…

  85,00 

  kod badania: 1073
 • Ołów w moczu

  Badanie ilości ołowiu w moczu przydatne jest przy ocenie długotrwałej ekspozycji na ołów.

  88,00 

  kod badania: 624
 • Panel narkotykowy 10 parametrów

  Panel Narkotykowy zawiera 10 parametrów różnych substancji psychoaktywnych w organizmie.

  90,00 

  kod badania: 618
 • Panel narkotykowy 5 parametrów

  Panel Narkotykowy zawiera 5 parametrów różnych substancji psychoaktywnych w organizmie.

  65,00 

  kod badania: 627
 • Posiew moczu

  Posiew moczu wykonywany jest w celu wykrycia obecności bakterii w próbce moczu. Jest to ważne badanie diagnostyczne, przydatne w przypadku podejrzenia infekcji układu moczowego, takiej jak zapalenie pęcherza moczowego…

  40,00 

  kod badania: 1000
 • Posiew moczu w kierunku grzybów

  Posiew moczu w kierunku grzybów (mykologiczne badanie moczu) wykonuje się w celu wykrycia obecności grzybów w układzie moczowym, które mogą być przyczyną infekcji dróg moczowych. Posiew moczu pozwala na…

  50,00 

  kod badania: 1001
 • Wapń całkowity w DZM

  Badanie wapnia całkowitego w moczu jest zalecane w przypadku podejrzenia kamicy nerkowej lub innych chorób układu moczowego. Ponadto, wykonuje się je równocześnie z oznaczeniem stężenia wapnia w surowicy w…

  11,00 

  kod badania: 122