17-hydroksyprogesteron

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

12,00 

Badanie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) we krwi pomaga w sytuacjach takich jak: wykrycie uszkodzenia tkanek w ciele, określenia stopnia zaawansowania i monitorowanie niektórych nowotworów.

SKU: 70

Opis

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) to enzym obecny w komórkach organizmu, odpowiedzialny za przemianę kwasu mlekowego w kwas pirogronowy w procesie glikolizy. Jest to jedna z wielu dehydrogenaz biorących udział w przemianie substancji chemicznych w organizmach.

Badanie poziomu LDH w krwi jest wykorzystywane w diagnostyce medycznej w różnych kontekstach. Główne zastosowania to monitorowanie uszkodzenia tkanek i ocena stanu pacjenta w przypadku różnych chorób. Oto kilka sytuacji, w których badanie poziomu LDH może być używane:

  1. Uszkodzenie tkanek: W przypadku uszkodzenia komórek, np. w wyniku zawału serca, urazu, zapalenia wątroby czy nowotworu, poziomy LDH w krwi mogą wzrosnąć. Ponieważ LDH jest obecne w wielu rodzajach komórek, to podwyższone wyniki mogą sugerować ogólną reakcję organizmu na uszkodzenie tkanek.
  2. Nowotwory: Niektóre nowotwory mogą powodować podwyższone poziomy LDH, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby.
  3. Choroby wątroby: W przypadku uszkodzenia wątroby, poziomy LDH w krwi mogą być podwyższone.
  4. Choroby krwi: W niektórych przypadkach, takich jak hemoliza (rozpad krwinek czerwonych), również można zauważyć podwyższone poziomy LDH.

Podwyższone wyniki LDH są nieswoiste i mogą świadczyć o różnych stanach chorobowych. Interpretacja wyników zawsze wymaga uwzględnienia ogólnej sytuacji klinicznej pacjenta i może wymagać dodatkowych badań diagnostycznych w celu dokładnego określenia przyczyny podwyższonych poziomów enzymu. Warto skonsultować się z lekarzem w celu pełnej oceny wyników i ustalenia planu dalszych działań.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych.