CRP

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

13,00 

Badanie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) we krwi pomaga w sytuacjach takich jak: wykrycie uszkodzenia tkanek w ciele, określenia stopnia zaawansowania i monitorowanie niektórych nowotworów.

SKU: 70

Opis

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) to enzym obecny w komórkach organizmu, odpowiedzialny za przemianę kwasu mlekowego w kwas pirogronowy w procesie glikolizy. Jest to jedna z wielu dehydrogenaz biorących udział w przemianie substancji chemicznych w organizmach.

Badanie poziomu LDH w krwi jest wykorzystywane w diagnostyce medycznej w różnych kontekstach. Główne zastosowania to monitorowanie uszkodzenia tkanek i ocena stanu pacjenta w przypadku różnych chorób. Oto kilka sytuacji, w których badanie poziomu LDH może być używane:

 1. Uszkodzenie tkanek: W przypadku uszkodzenia komórek, np. w wyniku zawału serca, urazu, zapalenia wątroby czy nowotworu, poziomy LDH w krwi mogą wzrosnąć. Ponieważ LDH jest obecne w wielu rodzajach komórek, to podwyższone wyniki mogą sugerować ogólną reakcję organizmu na uszkodzenie tkanek.
 2. Nowotwory: Niektóre nowotwory mogą powodować podwyższone poziomy LDH, zwłaszcza w zaawansowanym stadium choroby.
 3. Choroby wątroby: W przypadku uszkodzenia wątroby, poziomy LDH w krwi mogą być podwyższone.
 4. Choroby krwi: W niektórych przypadkach, takich jak hemoliza (rozpad krwinek czerwonych), również można zauważyć podwyższone poziomy LDH.

Podwyższone wyniki LDH są nieswoiste i mogą świadczyć o różnych stanach chorobowych. Interpretacja wyników zawsze wymaga uwzględnienia ogólnej sytuacji klinicznej pacjenta i może wymagać dodatkowych badań diagnostycznych w celu dokładnego określenia przyczyny podwyższonych poziomów enzymu. Warto skonsultować się z lekarzem w celu pełnej oceny wyników i ustalenia planu dalszych działań.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji