Beta2-mikroglobulina

58,00 

Badanie Beta2-mikroglobulina (b2-M) ocenia poziom tego białka w surowicy krwi, mający kluczowe znaczenie w identyfikacji chorób limfoproliferacyjnych oraz w różnicowaniu przyczyn dysfunkcji nerek.

SKU: 128

Opis

Rozpoznawanie i różnicowanie chorób nerek:

Ze względu na swoją niewielką masę cząsteczkową, Beta2-mikroglobulina jest szybko usuwana z krwi przez filtrację kłębuszkową, a następnie wchłaniana zwrotnie przez komórki kanalikowe cewek nerkowych. W prawidłowych warunkach, śladowe ilości Beta2-mikroglobuliny pojawiają się w moczu. Wyższe stężenia w moczu mogą świadczyć o dysfunkcji kanalików nerkowych. Z kolei w przypadku zmniejszenia filtracji kłębuszkowej i niewydolności nerek, stężenia Beta2-mikroglobuliny w surowicy rosną. To badanie pomaga różnicować uszkodzenie kłębuszków od uszkodzenia kanalików nerkowych oraz w rozpoznawaniu wczesnego odrzutu przeszczepionej nerki.

Marker nowotworowy:

Podniesiony poziom Beta2-mikroglobuliny w surowicy, przy prawidłowej filtracji kłębuszkowej, sugeruje wzrost produkcji tego białka. Jest to marker chorób limfoproliferacyjnych, takich jak szpiczak mnogi, chłoniak B komórkowy, przewlekła białaczka limfocytowa B komórkowa, choroba Hodgkina, chłoniaki non-Hodgkin, oraz makroglobulinemia Waldenstroma. Badanie to jest stosowane do oceny stadium, monitorowania leczenia szpiczaka mnogiego (spadek towarzyszy odpowiedzi na leczenie) oraz w prognozowaniu chorób limfoproliferacyjnych (wzrost stanowi złą prognozę).

Inne zastosowania:

Podwyższone wartości Beta2-mikroglobuliny w surowicy obserwuje się również w chorobach autoimmunizacyjnych, chorobach zapalnych wątroby, zakażeniach wirusowych (CMV, mononukleoza zakaźna), a także u niektórych chorych dializowanych i przy odrzucaniu przeszczepu. W rzadkich przypadkach, Beta2-mikroglobulinę oznacza się w płynie mózgowo-rdzeniowym w diagnostyce chłoniaka, białaczki limfocytowej, szpiczaka mnogiego w OUN, a także w przypadku HIV/AIDS i stwardnienia rozsianego.

 

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

 • Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:
  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

  Więcej informacji