Elektroforeza

Filter
 • Immunofiksacja

  Immunofiksacja (Gamma, Alfa, Mi, Kappa, Lambda) w surowicy jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na identyfikację patologicznych białek, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz ocenę skuteczności leczenia w przypadku chorób…

  187,00 

  kod badania: 652
 • Immunofiksacja w moczu

  Immunofiksacja (Gamma, Alfa, Mi, Kappa, Lambda) w surowicy jest ważnym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na identyfikację patologicznych białek, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz ocenę skuteczności leczenia w przypadku chorób…

  231,00 

  kod badania: 653
 • Proteinogram | Elektroforeza białek w surowicy

  Proteinogram | Elektroforeza białek w surowicy odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu różnorodnych chorób. Dzięki szczegółowej analizie stężenia różnych białek w krwi, proteinogram dostarcza istotnych informacji medycznych, pomagając w postawieniu…

  24,00 

  kod badania: 650
 • Wolne lekkie łańcuchy Kappa i Lambda

  Badanie wolnych lekkich łańcuchów Kappa/Lambda (FLC) jest wykonywane w przypadku podejrzenia gammapatii monoklonalnych, pierwotnej amyloidozy, szpiczaka niewydzielającego oraz u pacjentów, u których tradycyjne metody elektroforetyczne nie wykazały tych schorzeń.

  297,00 

  kod badania: 654
 • Wolne łańcuchy lekkie Kappa

  Badanie wolnych łańcuchów Kappa ma kluczowe znaczenie w diagnostyce różnych chorób, zwłaszcza związanych z układem odpornościowym i układem krwiotwórczym.

  165,00 

  kod badania: 150
 • Wolne łańcuchy lekkie Lambda

  Badanie stężenia białka monoklonalnego oraz określanie stosunku jego stężenia do stężenia immunoglobulin produkowanych przez limfocyty prawidłowe ma znaczenie diagnostyczne w wielu aspektach, takich jak określenie rodzaju zaburzenia nowotworowego, stopnia…

  165,00 

  kod badania: 152