PT (INR)

11,00 

Badanie PT (INR) służy głównie do monitorowania skuteczności leków przeciwzakrzepowych. INR wyraża czas protrombinowy, co jest istotnym parametrem w ocenie układu krzepnięcia. Interpretacja wyników polega na porównaniu uzyskanej wartości z normą.

 

SKU: 200

Opis

W badaniu INR ocenia się głównie pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza antagonistów witaminy K, takich jak warfaryna i acenokumarol. Ponadto, rutynowo oznacza się INR u pacjentów przed i po operacjach, a także u osób z chorobami wątroby, zagrożonych rozwojem choroby zakrzepowo-zatorowej, a także u osób z niewydolnością wątroby.

Wysoki wskaźnik INR wskazuje na wydłużone krzepnięcie krwi i może być spowodowany przez różne czynniki, takie jak niedobór witaminy K, stosowanie leków przeciwkrzepliwych, choroby wątroby, czy stosowanie leków wydłużających krzepnięcie krwi. Natomiast niski wskaźnik INR wskazuje na szybsze krzepnięcie krwi, co może być spowodowane przez przyjmowanie estrogenów, leków przeciwdrgawkowych, penicyliny, suplementów diety zawierających witaminę K, a także może towarzyszyć okresowi okołoporodowemu czy trombofilii.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

osocze (cytrynian)

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji