Zakrzepica: Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina)

382,00 

Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) są związane z predyspozycją do zakrzepicy.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 2025

Opis

Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) są związane z predyspozycją do zakrzepicy. Oto więcej informacji na ten temat:

  1. Mutacja Leiden w genie czynnika V: Mutacja Leiden jest najczęstszą genetyczną przyczyną zakrzepicy żylnej. W tej mutacji, pojedyncza zmiana w genie czynnika V prowadzi do oporności na działanie białka C, które jest naturalnym hamulcem w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku tego zakłócenia równowagi między czynnikami krzepnięcia a antykoagulantami, istnieje zwiększone ryzyko tworzenia skrzeplin (zakrzepów) w żyłach.
  2. Mutacja w genie czynnika II (protrombina): Mutacja w genie czynnika II (protrombina), znanego również jako mutacja G20210A, jest kolejną genetyczną przyczyną zakrzepicy. W tej mutacji, pojedyncza zmiana w genie powoduje zwiększoną produkcję protrombiny, białka odpowiedzialnego za proces krzepnięcia krwi. Zwiększone poziomy protrombiny mogą zwiększać ryzyko tworzenia skrzeplin.
  3. Diagnoza mutacji: Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) może być przeprowadzone za pomocą testów genetycznych, które badają obecność tych mutacji w DNA pacjenta. Testy te są zwykle wykonywane u osób z historią zakrzepicy, zwłaszcza w przypadkach, gdy występuje młody wiek pacjenta lub wystąpiła zakrzepica w niezwykłych miejscach.
  4. Znaczenie wyników: Obecność mutacji Leiden w genie czynnika V lub mutacji w genie czynnika II (protrombina) wskazuje na zwiększone ryzyko zakrzepicy. Jednak nie oznacza to, że osoba z mutacją musi koniecznie rozwijać zakrzepicę. Istnieją również inne czynniki, takie jak czynniki środowiskowe i zdrowotne, które wpływają na ryzyko zakrzepicy. W przypadku osób z mutacjami, monitorowanie stanu zdrowia i współpraca z lekarzem w celu zarządzania ryzykiem zakrzepicy jest ważne.

Należy pamiętać, że obecność tych mutacji nie jest równoznaczna z rozwojem choroby, a ryzyko zakrzepicy jest wynikiem skomplikowanej interakcji wielu czynników.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)