D-dimery

46,00 

D-dimery są fragmentami fibryny, powstającymi w procesie rozpadu fibryny. Obecność D-dimerów we krwi świadczy o tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem do aktywacji procesu krzepnięcia. Oznaczanie stężenie D-dimerów jest celowe w przypadku podejrzenia zakrzepu lub zatoru. Wzrost stężenia D-dimerów we krwi może występować w zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, rozsianym wykrzepianiu wewnątrznaczyniowym, chorobach nowotworowych, sepsie, urazach, stanach po zabiegach chirurgicznych.

SKU: 204

Opis

D-dimer to fragment białka fibrynogenu, które powstaje podczas rozpadu skrzepów krwi. Badanie d-dimerów mierzy ilość tego fragmentu we krwi i jest często używane w diagnostyce chorób układu krążenia, zwłaszcza w kontekście podejrzenia zakrzepicy.

Celem badania d-dimerów jest wykrywanie lub wykluczanie obecności skrzepów krwi w organizmie. Podwyższone poziomy d-dimerów mogą wskazywać na procesy zakrzepowe, takie jak: zakrzepica żylaków, zakrzepica żył głębokich, czy zatorowość płucna. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie zakrzepicy, ale inne badania obrazowe (takie jak USG Doppler, tomografia komputerowa) nie dostarczają jednoznacznych wyników.

Warto jednak pamiętać, że podwyższone poziomy d-dimerów nie są specyficzne dla zakrzepicy i mogą wystąpić również w innych sytuacjach, takich jak urazy, operacje, zapalenia, czy nawet w ciąży. Dlatego wyniki badania d-dimerów zawsze są interpretowane w kontekście całej sytuacji klinicznej pacjenta.

Szybka reakcja na podejrzenie zakrzepicy jest ważna, ponieważ niewyleczona zakrzepica może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zatorowość płucna.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

osocze (cytrynian)

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji