Pakiet : FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V

610,00 

Pakiet: FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V stanowi najszerszy panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nad krzepliwości i zakrzepicy.

 

SKU: 2026

Opis

Pakiet: FV, FII, MTHFR, PAI-1, R2 CZYNNIKA V stanowi najszerszy panel badań mających na celu określenie predyspozycji genetycznej do nad krzepliwości i zakrzepicy.

Geny FV (czynnik V), FII (czynnik II), MTHFR (metylenotetrahydrofolian reduktaza), PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1) oraz R2 (czynnik V) odnoszą się do różnych genów związanych z procesem krzepnięcia krwi i metabolizmem. Oto informacje na ich temat:

Gen FV (czynnik V):

Gen FV koduje białko zwaną czynnikiem V, które odgrywa rolę w procesie krzepnięcia krwi. Mutacja w genie FV, znana jako mutacja Leiden (opisana wcześniej), jest związana z większym ryzykiem zakrzepicy.

Gen FII (czynnik II): Gen FII koduje białko zwaną czynnikiem II, czyli protrombiną. Mutacje w genie FII, takie jak mutacja protrombiny G20210A, mogą zwiększać ryzyko zakrzepicy.

Gen MTHFR (metylenotetrahydrofolian reduktaza): Gen MTHFR koduje enzym o tej samej nazwie, który bierze udział w metabolizmie folianów. Mutacje w genie MTHFR, takie jak mutacje C677T i A1298C, mogą wpływać na metabolizm folianów i być związane z niektórymi chorobami, takimi jak miażdżyca czy wady rozwojowe u płodu.

Gen PAI-1 (inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1):

Gen PAI-1 koduje białko zwane inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1. PAI-1 reguluje proces rozkładu skrzeplin poprzez hamowanie aktywatorów plazminogenu. Zmiany w ekspresji lub aktywności PAI-1 mogą mieć wpływ na ryzyko zakrzepicy.

Gen R2 (czynnik V):

Gen R2 odnosi się do podjednostki R2 czynnika V. Czynnik V jest kluczowym białkiem krzepnięcia krwi. Mutacje w genie R2 mogą wpływać na funkcję czynnika V i być związane z ryzykiem zakrzepicy.

Wszystkie te geny są związane z procesem krzepnięcia krwi i mogą mieć wpływ na ryzyko zakrzepicy. Badania genetyczne, takie jak analiza DNA metodą PCR, mogą być wykorzystywane do identyfikacji mutacji w tych genach i oceny ryzyka zakrzepicy u pacjentów.

Informacje dodatkowe

Termin

21 dni roboczych

Materiał

krew (EDTA)

W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić deklarację świadomej zgody pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych, oraz zabrać ze sobą dowód osobisty.

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji

Aby umówić się na badanie, skorzystaj z jednej z dwóch dostępnych opcji.

Zadzwoń bezpośrednio pod numer infolinii laboratorium lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Sprawdź nasze punkty pobrań