Ogólny Stan Zdrowia – Kobieta

190,00 

Wychodząc naprzeciw prozdrowotnym potrzebom kobiet- oferujemy profil badań diagnostycznych, który umożliwia ogólną ocenę stanu zdrowia kobiety. Pakiet dostarcza informacji o funkcjonowaniu poszczególnych układów i narządów.

Regularne badania są kluczowym elementem profilaktyki zdrowotnej. Umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz rozwijających się często bezobjawowo stanów chorobowych.

SKU: 1502
Mocz – analiza ogólna z rozmazem
Morfologia krwi- 5 DIFF z rozmazem automatycznym
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaginowa (AST)
Białko całkowite
Bilirubina całkowita
CRP – met. ilościowa
Glukoza
Kreatynina + eGFR
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
Magnez całkowity (Mg)
Żelazo
Wapń całkowity
D- dimery
TSH
Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

mocz + krew (EDTA) + surowica