Mocz – analiza ogólna z osadem

10,00 

Ogólne informacje o badaniu:

W Badaniu ogólnym moczu oceniane jest ciężar właściwy, liczba leukocytów, krwinek czerwonych a także ilość białka, glukozy, azotanów czy obecność bakterii. Jest to podstawowe badanie laboratoryjne które  zleca się rutynowo, w celu wykrycia nieprawidłowości, które wymagają dalszej diagnostyki. Pomaga w rozpoznaniu chorób nerek, wątroby, chorób metabolicznych oraz zakażeń układu moczowego. Wskazaniem do badania jest : ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu, uczucie parcia na pęcherz, obecność krwi w moczu, gorączka czy nudności, wymioty. Za pomocą badania można monitorować czynność nerek aby ocenić skuteczność leczenia. Dzięki wynikom badań można uniknąć powikłań po zapaleniu dróg moczowych, ułatwiają one również diagnostykę innych poważnych problemów zdrowotnych.

Pobieranie materiału do badania:

Przygotowanie do badania:

W celu uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników oddaje się mocz:

  • poranny, uzyskany po przerwie nocnej
  • uzyskany po uprzednim dokładnym umyciu krocza
  • pochodzący ze „środkowego strumienia”
  • dostarczony do laboratorium w odpowiednim jednorazowym pojemniku
SKU: 1

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

mocz