Elektrolity (Na,K,Cl) – met. ISE

22,00 

Ogólne informacje o badaniu:
Sód i potas odpowiadają za utrzymanie i regulowanie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Badanie zlecane jest w celu ogólnej oceny stanu zdrowia i kondycji organizmu. Zmiany stężenia zarówno sodu jak i potasu pociągają za sobą przemieszczanie się wody i modyfikację osmotycznego ciśnienia komórkowego.

Znaczenie diagnostyczne/kliniczne badania:
Podwyższony poziom sodu obserwowany jest w stanach odwodnienia towarzyszących chorobom nerek (moczówka prosta), udarom cieplnym lub stanom utraty wody drogą oddechową (np. chorzy zaintubowani). Z kolei niski poziom sodu to zwykle efekt utraty wody drogą nerek (niewydolność kory nadnerczy, przedawkowanie diuretyków) lub przewodu pokarmowego (uporczywe wymioty, nasilona biegunka). Podobnych przyczyn upatruje się w przypadku obniżonego poziomu potasu – uporczywe wymioty, biegunki, przedawkowanie leków moczopędnych, jak również schorzenia kory nadnerczy. Efektem niewydolności nerek, niewydolności nadnerczy, rozległych oparzeń jest podwyższony poziom jonów potasu. Przyczyny podwyższonego czy też obniżonego poziomu chlorków niemalże pokrywają się z przyczynami podwyższonego lub obniżonego poziomu sodu. Jedynie w stanach przewlekłej kwasicy lub przewlekłej zasadowicy oddechowej poziom chlorków zmienia się, przy prawidłowym poziomie jonów sodowych.

Przygotowanie do badania:
Brak szczególnych wymogów dotyczących przygotowania pacjenta do pobrania krwi.

SKU: 72

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica