Wapń całkowity

11,00 

Badanie wapnia całkowitego jest wskazane przy podejrzeniu nadmiaru lub niedoboru tego pierwiastka u pacjenta. Hiperkalcemia (nadmiar wapnia) oraz hipokalcemia (niedobór wapnia) mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Badanie to jest wykonywane również w diagnostyce chorób układu kostnego oraz w ocenie funkcji nerek, serca i układu pokarmowego.

WYNIK Z OPISEM

*W cenie badania otrzymasz bezpłatny, szczegółowy opis wyniku, co umożliwi lepsze zrozumienie Twojego stanu zdrowia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

SKU: 120

Opis

Wapń to niezwykle istotny pierwiastek, pełniący kluczowe funkcje w organizmie ludzkim. Jego prawidłowe stężenie we krwi jest niezbędne do właściwego funkcjonowania wielu narządów i układów. Nawet minimalne odchylenia od normy mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Z tego powodu badanie wapnia całkowitego jest kluczowym elementem diagnostyki, szczególnie w przypadku chorób układu kostnego oraz zaburzeń funkcji nerek, serca i układu pokarmowego.

Rola wapnia w organizmie:

Wapń odgrywa istotną rolę w wielu procesach ustrojowych, takich jak krzepnięcie krwi, przewodnictwo nerwowo-mięśniowe oraz prawidłowa budowa tkanki kostnej. Homeostaza wapniowa jest utrzymywana dzięki działaniu hormonów, takich jak parathormon (PTH) oraz witaminy D.

Przyczyny nadmiaru wapnia (hiperkalcemii) i niedoboru wapnia (hipokalcemii):

Nadmiar wapnia we krwi może być spowodowany chorobami nowotworowymi, nadczynnością przytarczyc, nadmierną podażą witaminy D, chorobami nerek, unieruchomieniem oraz wzmożonym spożyciem wapnia. Z kolei niedobór wapnia może wystąpić w niedoczynności przytarczyc, niedoborze magnezu, niedoborze witaminy D oraz chorobach nerek.

Stężenie wapnia we krwi jest regulowane przez hormony, takie jak kalcytonina i parathormon. Kalcytonina, produkowana przez komórki tarczycy, obniża stężenie wapnia poprzez zwiększone wydalanie wapnia z moczem i hamowanie procesów kościogubnych. Parathormon, wydzielany przez przytarczyce, z kolei zwiększa stężenie wapnia poprzez zwiększoną reabsorpcję wapnia w nerkach, zwiększone wchłanianie wapnia z pokarmów oraz uwalnianie wapnia z kości.

WYNIK Z OPISEM

*W cenie badania otrzymasz bezpłatny, szczegółowy opis wyniku, co umożliwi lepsze zrozumienie Twojego stanu zdrowia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica/ osocze

 • Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:
  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

  Więcej informacji