D-dimery – met. ilościowa

42,00 

Ogólne informacje o badaniu:

D-dimery są fragmentami fibryny, powstającymi w procesie rozpadu fibryny. Obecność D-dimerów we krwi świadczy o tym, że doszło do syntezy włóknika, a zatem do aktywacji procesu krzepnięcia. Oznaczanie stężenie D-dimerów jest celowe w przypadku podejrzenia zakrzepu lub zatoru. Wzrost stężenia D-dimerów we krwi może występować w zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej, rozsianym wykrzepianiu wewnątrznaczyniowym, chorobach nowotworowych, sepsie, urazach, stanach po zabiegach chirurgicznych.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych.

SKU: 204

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

osocze (cytrynian)