Kreatynina + eGFR

8,00 

Badanie Kreatynina + eGFR wykonuje się głównie w celu oceny czynności nerek w przebiegu ich chorób lub narażenia na działanie toksyn. Jest również zlecane przed badaniami wymagającymi podania kontrastu dożylnie, jak tomografia lub rezonans. Podwyższone stężenie kreatyniny we krwi towarzyszy przewlekłej i ostrej niewydolności nerek, cukrzycy. Natomiast obniżone wartości kreatyniny są obserwowane u osób starszych i dzieci oraz w stanach utraty masy mięśniowej.

WYNIK Z OPISEM

*W cenie badania otrzymasz bezpłatny, szczegółowy opis wyniku, co umożliwi lepsze zrozumienie Twojego stanu zdrowia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

SKU: 99

Opis

Kreatynina jest produktem przemian metabolicznych kreatyny w mięśniach szkieletowych. Mięśnie przechowują fosforan kreatyny, który uwalnia się jako kreatynina do krwi, dostarczając informacji o ilości masy mięśniowej i aktywności fizycznej. Stężenie kreatyniny jest utrzymywane na stałym poziomie, zależnym od masy mięśniowej osoby.

Dieta bogata w mięso może wpływać na poziom kreatyniny w organizmie.

Rola kreatyniny w surowicy i moczu:

Kreatynina, obok mocznika, jest głównym związkiem azotowym w organizmie. Proporcje między stężeniem mocznika a kreatyniny w surowicy mogą pomóc w diagnozowaniu przyczyn podwyższonych stężeń tych substancji.

Funkcja nerek i kreatynina:

Kreatynina nie łączy się z białkami krwi i swobodnie przesącza się w kłębuszkach nerkowych. Jest wydalana przez nerki w postaci niezmienionej z moczem. Poziom kreatyniny w surowicy jest istotnym wskaźnikiem funkcji nerek, odzwierciedlając pośrednio współczynnik filtracji kłębuszkowej. Wzrost poziomu kreatyniny wskazuje na pogorszenie czynności nerek.

Cel badania Kreatynina +eGFR:

Badanie kreatyniny przeprowadza się głównie w celu oceny funkcji nerek w przypadku chorób nerek, narażenia na toksyny lub przyjmowania leków uszkadzających nerki.

Rutynowo oznacza się stężenie kreatyniny przed badaniami z użyciem kontrastu, takimi jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Po przeszczepie nerki, badanie monitoruje funkcję przeszczepionego narządu.

eGFR (Estymowana Filtracja Kłębuszkowa):

Współczynnik eGFR jest estymowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej. Jest obliczany na podstawie poziomu kreatyniny, wieku, płci i innych czynników. Pomaga ocenić stopień funkcji nerek.

Badanie Kreatynina +eGFR jest kluczowe dla monitorowania zdrowia nerek, diagnozowania schorzeń nerek i oceny postępu leczenia, zwłaszcza u pacjentów po przeszczepie nerki.

WYNIK Z OPISEM

*W cenie badania otrzymasz bezpłatny, szczegółowy opis wyniku, co umożliwi lepsze zrozumienie Twojego stanu zdrowia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji