Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV-DNA) | metoda jakościowa QPCR

240,00 

Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) jest wirusem z rodziny Hepeviridae, który powoduje zakażenie wątroby, znanego jako wirusowe zapalenie wątroby typu E. Jest głównie przenoszony przez zanieczyszczoną wodę i żywność, a infekcja zwykle wywołuje ostrą postać choroby.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 414

Opis

Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) jest wirusem z rodziny Hepeviridae, który powoduje zakażenie wątroby, znanego jako wirusowe zapalenie wątroby typu E. Jest głównie przenoszony przez zanieczyszczoną wodę i żywność, a infekcja zwykle wywołuje ostrą postać choroby.

Badanie HEV-DNA, czyli badanie materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu E za pomocą metody jakościowej QPCR (kwantytatywnej reakcji łańcuchowej polimerazy), jest jednym z narzędzi diagnostycznych stosowanych do wykrywania obecności wirusa w próbkach pacjenta.

Badanie HEV-DNA metodą jakościowej QPCR pozwala na pewne potwierdzenie obecności wirusa zapalenia wątroby typu E w próbce pacjenta. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach podejrzenia zakażenia i pomaga w różnicowaniu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu E od innych przyczyn zapalenia wątroby.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica (na podłożu żelowym)