Wirus Epstein-Barr (EBV-DNA) | metoda ilościowa QPCR

220,00 

Epstein-Barr virus (EBV), znany również jako wirus mononukleozy zakaźnej, jest wirusem z rodziny Herpesviridae. Jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i może zarażać ludzi, powodując różne schorzenia, w tym mononukleozę zakaźną, nowotwory limfoproliferacyjne i inne powiązane zakażenia.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 442

Opis

Epstein-Barr virus (EBV), znany również jako wirus mononukleozy zakaźnej, jest wirusem z rodziny Herpesviridae. Jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i może zarażać ludzi, powodując różne schorzenia, w tym mononukleozę zakaźną, nowotwory limfoproliferacyjne i inne powiązane zakażenia.

Badanie wirusa Epstein-Barr metodą PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) jest jedną z technik diagnostycznych stosowanych do wykrywania materiału genetycznego tego wirusa w próbkach biologicznych.

Badanie PCR Epstein-Barr jest bardzo czułe i specyficzne, umożliwiając wykrycie nawet niewielkich ilości materiału genetycznego wirusa w próbce. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem Epstein-Barr, takich jak mononukleoza zakaźna, zwłaszcza u pacjentów z objawami klinicznymi niejednoznacznymi lub atypowymi.

Wyniki badania PCR Epstein-Barr są interpretowane przez lekarza na podstawie obecności lub braku amplifikowanego materiału genetycznego wirusa. Dodatkowo, ilościowy wynik może dostarczyć informacji na temat obciążenia wirusem, co może być przydatne w monitorowaniu postępów terapii.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica (na podłożu żelowym)