Toxoplasma gondii DNA | metoda jakościowa QPCR

240,00 

Toxoplasma gondii to pierwotniak pasożytniczy, który może powodować chorobę zwaną toksoplazmozą. Jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i może zarażać ludzi oraz inne ssaki, w tym koty, które są jego głównymi nosicielami.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 409

Opis

Toxoplasma gondii to pierwotniak pasożytniczy, który może powodować chorobę zwaną toksoplazmozą. Jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i może zarażać ludzi oraz inne ssaki, w tym koty, które są jego głównymi nosicielami.

Badanie wirusa Toxoplasma gondii metodą PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) jest jedną z technik diagnostycznych stosowanych do wykrywania materiału genetycznego tego pierwotniaka w próbkach biologicznych.

Badanie PCR Toxoplasmy gondii jest bardzo czułe i specyficzne, umożliwiając wykrycie nawet niewielkich ilości materiału genetycznego pierwotniaka w próbce. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach podejrzenia toksoplazmozy u osób o osłabionej odporności, u kobiet w ciąży lub u noworodków.

Wyniki badania PCR Toxoplasmy gondii są interpretowane przez lekarza na podstawie obecności lub braku amplifikowanego materiału genetycznego pierwotniaka. Dodatkowo, ilościowy wynik może dostarczyć informacji na temat obciążenia infekcją Toxoplasma gondii.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica (na podłożu żelowym)