NT-proBNP

80,00 

Badanie NT-proBNP jest wykorzystywane głównie w diagnostyce i monitorowaniu niewydolności serca oraz innych chorób sercowo-naczyniowych. Wynik badania może dostarczyć informacji na temat obecności, ciężkości i postępu chorób serca.

SKU: 285

Opis

Wzrost stężenia NT-proBNP w surowicy krwi może wskazywać na różne stany chorobowe, takie jak:

Niewydolność serca:

Jest to najważniejsze zastosowanie badania NT-proBNP. Wzrost poziomu NT-proBNP jest związany z obciążeniem serca i może pomóc w ocenie ciężkości niewydolności serca oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.

Choroba wieńcowa:

Pacjenci z chorobą wieńcową, czyli zwężeniem tętnic wieńcowych, mogą mieć podwyższone stężenie NT-proBNP. Wynik badania może pomóc w diagnozie i ocenie ryzyka powikłań sercowych.

Nadciśnienie tętnicze:

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mogą mieć podwyższone stężenie NT-proBNP. Badanie może być przydatne w ocenie ryzyka powikłań sercowych związanych z nadciśnieniem.

Choroby zastawkowe:

Zaburzenia zastawkowe serca, takie jak zwężenie lub niedomykalność zastawek, mogą wpływać na stężenie NT-proBNP. Badanie może pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu tych stanów.

Inne stany:

Podwyższone stężenie NT-proBNP może występować również w innych stanach chorobowych, takich jak arytmie serca, zapalenie mięśnia sercowego, choroba naczyń wieńcowych czy przewlekła choroba nerek.

Wynik badania NT-proBNP jest interpretowany w kontekście innych czynników, takich jak wiek pacjenta, płeć, obecność innych chorób czy stosowanych leków.

Informacje dodatkowe

Termin

2 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji