NT-proBNP

80,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Badanie NT-proBNP jest wykorzystywane głównie w diagnostyce i monitorowaniu niewydolności serca oraz innych chorób sercowo-naczyniowych. Wynik badania może dostarczyć informacji na temat obecności, ciężkości i postępu choroby serca.

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo

SKU: 285

Opis

Wzrost stężenia NT-proBNP w surowicy krwi może wskazywać na różne stany chorobowe, takie jak:

  1. Niewydolność serca: Jest to najważniejsze zastosowanie badania NT-proBNP. Wzrost poziomu NT-proBNP jest związany z obciążeniem serca i może pomóc w ocenie ciężkości niewydolności serca oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.
  2. Choroba wieńcowa: Pacjenci z chorobą wieńcową, czyli zwężeniem tętnic wieńcowych, mogą mieć podwyższone stężenie NT-proBNP. Wynik badania może pomóc w diagnozie i ocenie ryzyka powikłań sercowych.
  3. Nadciśnienie tętnicze: Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mogą mieć podwyższone stężenie NT-proBNP. Badanie może być przydatne w ocenie ryzyka powikłań sercowych związanych z nadciśnieniem.
  4. Choroby zastawkowe: Zaburzenia zastawkowe serca, takie jak zwężenie lub niedomykalność zastawek, mogą wpływać na stężenie NT-proBNP. Badanie może pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu tych stanów.
  5. Inne stany: Podwyższone stężenie NT-proBNP może występować również w innych stanach chorobowych, takich jak arytmie serca, zapalenie mięśnia sercowego, choroba naczyń wieńcowych czy przewlekła choroba nerek.

Wynik badania NT-proBNP jest interpretowany w kontekście innych czynników, takich jak wiek pacjenta, płeć, obecność innych chorób czy stosowanych leków.

Informacje dodatkowe

Termin

2 dni robocze

Materiał

surowica