Mioglobina

30,00 

Badanie stężenia mioglobiny we krwi obwodowej pełni istotną rolę w diagnostyce zawału mięśnia sercowego oraz w ocenie leczenia fibrynolitycznego. Mioglobina, jako marker specyficzny dla uszkodzeń mięśnia sercowego, dostarcza informacji na temat wczesnych etapów zawału, umożliwiając szybką reakcję na stan pacjenta.

SKU: 283

Opis

Badanie stężenia mioglobiny we krwi obwodowej pełni istotną rolę w diagnostyce zawału mięśnia sercowego oraz w ocenie leczenia fibrynolitycznego. Mioglobina, jako marker specyficzny dla uszkodzeń mięśnia sercowego, dostarcza informacji na temat wczesnych etapów zawału, umożliwiając szybką reakcję na stan pacjenta.

Rola mioglobiny w diagnostyce zawału serca:

Mioglobina jest jednym z najszybszych markerów niedokrwienia i nekrozy tkanki, uwalniając się z uszkodzonych kardiomiocytów. Jej wzrost jest mierzalny już w ciągu 30-120 minut od pojawienia się bólu w klatce piersiowej. Rozprzestrzeniając się szybko w systemie naczyniowym, mioglobina stanowi najwcześniejszy sygnał zawału, co jest kluczowe dla szybkiej reakcji i interwencji medycznej.

Znaczenie wzrostu i eliminacji mioglobiny:

Mioglobina, szybciej niż inne markery, jest eliminowana z krążenia (po upływie 18-30 godzin), co pozwala jej pełnić rolę wskaźnika powtórnego zawału.

Wzrost stężenia mioglobiny po podaniu leków fibrynolitycznych może świadczyć o sukcesie terapeutycznym, gdyż mioglobina jest wypłukiwana z martwiczej tkanki po udrożnieniu naczynia.

Drugorzędna rola w stosunku do troponiny:

Pomimo skuteczności, rola mioglobiny jest drugorzędna w porównaniu do pomiarów troponiny w diagnostyce zawału. Mioglobina jest uwalniana także z miocytów mięśni prążkowanych w stanach patologicznych i ekstremalnych fizjologicznych.

Pomiar stężenia mioglobiny ma zastosowanie w określaniu ryzyka niewydolności nerek, szczególnie w przypadku wielonarządowego urazu.

Zastosowania poza chorobami serca:

Uczestniczy w monitorowaniu klirensu mioglobiny w przypadku wielonarządowego urazu.

Pomiary poziomu mioglobiny u sportowców pozwalają na optymalizację obciążenia podczas treningów, świadcząc o stanie mięśni.

Charakterystyka:

Mioglobina to nieduże białko zawierające hem, występujące głównie w cytoplazmie mięśni szkieletowych oraz mięśnia sercowego. Pełni funkcję rezerwuaru tlenu, biorąc udział w metabolizmie tlenowym komórek mięśniowych. Mioglobina jest nieswoista narządowo, co oznacza, że jej obecność w krwi może wynikać również z innych stanów niż zawał serca.

Badanie stężenia mioglobiny stanowi ważne narzędzie diagnostyczne, umożliwiając szybką identyfikację uszkodzeń mięśnia sercowego i monitorowanie skuteczności leczenia. Pomimo pewnych ograniczeń, takich jak nieswoistość w odniesieniu do źródła uszkodzenia, mioglobina pozostaje cennym narzędziem w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych.

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji