Inhibitor C1 stężenie

90,00 

Inhibitor C1 związany jest z układem dopełniacza, a dokładniej z jego pierwszym komponentem, C1. C1- inhibitor (inhibitor C1) jest białkiem, które odgrywa kluczową rolę w regulacji aktywacji układu dopełniacza. Badania związane z inhibitorami C1 są często wykonywane w kontekście zaburzeń układu dopełniacza, takich jak obrzęk naczynioruchowy (HAE) lub dziedziczony niedobór inhibitora C1 (C1-INH).

SKU: 1550

Opis

Co to jest Inhibitor C1?

Inhibitor C1 stężenie to ilość inhibitora C1 obecna we krwi.

Rola:

Pomiar stężenia inhibitora C1 jest istotny w ocenie ogólnego poziomu tego białka. Niskie stężenie może wskazywać na niedobór inhibitora C1, co jest charakterystyczne dla dziedziczonych postaci HAE.

Zastosowanie:

Określenie stężenia inhibitora C1 jest używane do diagnozowania niedoboru C1-INH oraz monitorowania skuteczności terapii zastępczej.

Różnice między Inhibitorem C1 aktywność a Inhibitorem C1 stężenie:

Zakres informacji:

Inhibitor C1 aktywność dostarcza informacji na temat funkcjonalności tego białka, podczas gdy Inhibitor C1 stężenie mierzy ilość tego białka we krwi.

Cel badania:

Inhibitor C1 aktywność skupia się na zdolności hamowania aktywacji C1, natomiast Inhibitor C1 stężenie ocenia ogólną ilość inhibitora C1 w organizmie.

Zastosowanie kliniczne:

Oba badania są używane w diagnostyce chorób związanych z układem dopełniacza, ale skupiają się na różnych aspektach funkcji inhibitora C1.

Informacje dodatkowe

Termin

18 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji