placeholder

Inhibitor C1 stężenie

82,00 

Inhibitor C1 związany jest z układem dopełniacza, a dokładniej z jego pierwszym komponentem, C1. C1- inhibitor (inhibitor C1) jest białkiem, które odgrywa kluczową rolę w regulacji aktywacji układu dopełniacza. Badania związane z inhibitorami C1 są często wykonywane w kontekście zaburzeń układu dopełniacza, takich jak obrzęk naczynioruchowy (HAE) lub dziedziczony niedobór inhibitora C1 (C1-INH).

SKU: 1550

Opis

Co to jest Inhibitor C1?

Inhibitor C1 stężenie to ilość inhibitora C1 obecna we krwi.

Rola:

Pomiar stężenia inhibitora C1 jest istotny w ocenie ogólnego poziomu tego białka. Niskie stężenie może wskazywać na niedobór inhibitora C1, co jest charakterystyczne dla dziedziczonych postaci HAE.

Zastosowanie:

Określenie stężenia inhibitora C1 jest używane do diagnozowania niedoboru C1-INH oraz monitorowania skuteczności terapii zastępczej.

Różnice między Inhibitorem C1 aktywność a Inhibitorem C1 stężenie:

Zakres informacji:

Inhibitor C1 aktywność dostarcza informacji na temat funkcjonalności tego białka, podczas gdy Inhibitor C1 stężenie mierzy ilość tego białka we krwi.

Cel badania:

Inhibitor C1 aktywność skupia się na zdolności hamowania aktywacji C1, natomiast Inhibitor C1 stężenie ocenia ogólną ilość inhibitora C1 w organizmie.

Zastosowanie kliniczne:

Oba badania są używane w diagnostyce chorób związanych z układem dopełniacza, ale skupiają się na różnych aspektach funkcji inhibitora C1.

Informacje dodatkowe

Termin

18 dni roboczych

Materiał

surowica

Informacje o lekach:

Poinformuj personel medyczny o wszystkich przyjmowanych lekach. Niektóre leki mogą wpływać na wyniki badania, więc lekarz może zalecić dostosowanie dawki lub przerwanie przyjmowania niektórych leków przed testem.

Post:

W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić przerywanie jedzenia na pewien czas przed badaniem.