Glukoza

Hemoglobina glikowana HbA1c

36,00 

Hemoglobina glikowana HbA1c , jest parametrem służącym do kontrolowania cukrzycy i oceny jej wyrównania. Oznaczenie poziomu Hba1c pozwala spojrzeć „wstecz” na prowadzoną terapię i oszacować ryzyko wystąpienia powstawania przewlekłych powikłań cukrzycowych. Znacznie podwyższony poziom hemoglobiny glikowanej świadczy o źle wyrównanej cukrzycy i jest markerem wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycowych.

 

SKU: 93

Opis

Hemoglobina glikowana HbA1c, to forma hemoglobiny, czyli białka zawartego w czerwonych krwinkach, do którego przyłączają się cząsteczki glukozy. Badanie poziomu HbA1c mierzy średnią ilość glukozy we krwi przez ostatnie 2-3 miesiące. Jest to ważne narzędzie w monitorowaniu długoterminowej kontroli cukrzycy.

Monitorowanie cukrzycy:

Badanie HbA1c jest używane do oceny długoterminowej kontroli poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą.

Ocena skuteczności leczenia:

Pomaga ocenić skuteczność leczenia cukrzycy i dostosować plan leczenia, jeśli to konieczne.

Ryzyko powikłań:

Wysokie poziomy HbA1c mogą sugerować zwiększone ryzyko powikłań związanych z cukrzycą, takich jak problemy sercowo-naczyniowe, uszkodzenie nerek czy problemy z wzrokiem.

Wyniki badania:

Wyniki w zakresie normy:

Poziomy HbA1c w zakresie normy (najczęściej określane jako <5,7% dla osób bez cukrzycy) są pożądane i sugerują dobrą kontrolę cukrzycy.

Podwyższone wyniki:

Wartości HbA1c powyżej normy wskazują na nieprawidłową kontrolę cukru we krwi i sugerują konieczność dostosowania planu leczenia.

Ujemne wyniki:

W przypadku bardzo niskich wyników HbA1c, poniżej normy, mogą one wynikać z hipoglikemii (zbyt niskiego poziomu cukru we krwi), co również wymaga uwagi lekarza.

Długoterminowa kontrola cukrzycy jest kluczowa dla zdrowia ogólnego i zapobiegania powikłaniom.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

krew (EDTA)

rzed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji