Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

15,00 

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny, BALP (ang. bone alkaline phosphatase), jest enzymem, którego oznaczenie odgrywa istotną rolę w diagnostyce i monitorowaniu chorób metabolicznych kości.

SKU: 216

Opis

Zastosowanie badania fosfataza zasadowa izoenzym kostny w diagnostyce chorób metabolicznych kości:

Oznaczanie izoformy kostnej fosfatazy zasadowej, BALP, jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu chorób metabolicznych kości, takich jak osteoporoza, osteomalacja, krzywica czy choroba Pageta.

Rodzaje fosfatazy zasadowej:

Wyróżnia się cztery typy fosfatazy zasadowej: jelitowy, łożyskowy, nabłonkowy gonad i kostno-wątrobowo-nerkowy (LBK). Enzymy ostatniego typu są produktem jednego genu.

Swoistość tkankowa i modyfikacje białka:

BALP jest markerem obrotu kostnego, uczestniczącym w procesach mineralizacji kości. Jest syntetyzowana i wydzielana przez osteoblasty.

Grupa markerów tworzenia tkanki kostnej:

BALP należy do grupy markerów tworzenia tkanki kostnej, razem z osteoklacliną i propeptydami prokolagenu I (PICP i PINP). Posiada korzystne właściwości w porównaniu do osteokalcyny, m.in. długi okres półtrwania in vivo i lepszą stabilność in vitro.

Przydatność w monitorowaniu choroby Pageta:

BALP wykazuje lepszą czułość i swoistość w diagnostyce i monitorowaniu choroby Pageta w porównaniu z innymi markerami kostnymi.

Zależność od płci i wieku:

Aktywność BALP w surowicy zależy od płci i wieku, a szczególnie wysokie wartości występują u dzieci w okresie intensywnego wzrostu.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji