Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)

14,00 

Fosfataza kwaśna sterczowa, PAP (ang. prostatic acid phosphatase), to enzym z grupy kwaśnych fosfataz, ACP (ang. acid phosphatase), który pełni istotną rolę w diagnostyce raka prostaty.

SKU: 76-1

Opis

Zastosowanie w diagnostyce raka prostaty:

Oznaczanie stężenia kwaśnej fosfatazy sterczowej, PAP, w surowicy krwi jest stosowane w diagnostyce raka prostaty.

Pomaga w ocenie progresji choroby oraz monitorowaniu efektywności leczenia.

Charakterystyka enzymu:

Kwaśna fosfataza sterczowa, PAP, należy do grupy kwaśnych fosfataz, enzymów lizosomalnych z komórek wydzielniczych. Enzymy te hydrolizują estry fosforanowe z optimum aktywności w pH < 7,0.

Frakcje PAP:

Główną frakcją PAP jest izoenzym 2, białko o ciężarze 100 kDa, syntetyzowane w wysokich stężeniach w prostacie. PAP występuje głównie w płynie nasiennym, a także jest wydzielana do moczu.

Rozprzestrzenienie w organizmie:

Poza prostatą, produkującą frakcję sterczową kwaśnej fosfatazy, czyli wspomnianą PAP, ACP powstaje w różnych tkankach i komórkach organizmu, takich jak erytrocyty, płytki krwi, leukocyty, szpik kostny, kości, wątroba, śledziona, nerki i jelito.

Zastosowanie w monitorowaniu raka prostaty:

  • Oznaczanie stężenia PAP jest przydatne w monitorowaniu remisji nowotworu prostaty.
  • Pomaga ocenić efektywność różnych form terapii.
  • Umożliwia rozpoznanie wznowy i przerzutów.

Porównanie z innymi badaniami:

W kontekście raka prostaty, choć PAP jest stosowane, tekst podkreśla, że parametry diagnostyczne lepiej wykazują oznaczenia w surowicy stężenia różnych form specyficznego antygenu prostaty – PSA.

Warto podkreślić, że choć PAP było kiedyś używane jako marker diagnostyczny w raku prostaty, obecnie bardziej powszechnie stosuje się oznaczenia PSA ze względu na ich większą skuteczność diagnostyczną.

Wartości podwyższone mogą pojawić się w przypadku: rak prostaty, łagodny przerost prostaty, zabiegi inwazyjne prostaty, zabiegi diagnostyczne prostaty, białaczka, czerwienica prawdziwa, trombocytoza, niedokrwistość megaloblastyczna, osteosarcoma, szpiczak mnogi, przerzuty różnych nowotworów do kości, osteoporoza, nadczynność przytarczyc.

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji