Wymaz z odbytu

36,00 

Wymaz z odbytu, wykonuje się przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia bakteryjnego przewodu pokarmowego. Wymaz jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym, zaleca się go w przypadku:

 • podejrzenia zakażenia bakteriami i grzybami,
 • podejrzenia wystąpienia bakterii Shigella,
 • zarażenia paciorkowcem typu B,
 • niemożliwości pobrania próbki kału,
 • zakażeń  ze strony układu pokarmowego.
SKU: 1041

Opis

Badanie wymazu z odbytu ma na celu identyfikację obecności bakterii i grzybów w okolicach odbytu.

Istnieje kilka sytuacji, w których lekarz można zlecić badanie wymazu z odbytu:

Infekcje układu pokarmowego:

Badanie wymazu z odbytu może być wykonywane w przypadku podejrzenia infekcji układu pokarmowego. Bakterie, takie jak Salmonella, Shigella czy Campylobacter, oraz grzyby mogą być przyczyną schorzeń układu pokarmowego, a ich identyfikacja pozwala na skuteczne zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Zakażenia grzybicze:

Grzyby, zwłaszcza Candida albicans, mogą powodować infekcje w okolicach odbytu. Badanie wymazu pozwala na potwierdzenie obecności grzybów i dostosowanie leczenia antygrzybicznego.

Monitorowanie terapii antybiotykowej:

W przypadku pacjentów przyjmujących antybiotyki, badanie wymazu z odbytu może być wykonywane w celu monitorowania skuteczności terapii oraz oceny, czy nie doszło do rozwoju oporności bakterii na stosowane antybiotyki.

Informacje dodatkowe

Termin

5 dni roboczych

Materiał

wymaz

 1. Przygotowanie probówki:
  • Przed rozpoczęciem należy opisać probówkę imieniem, nazwiskiem pacjenta oraz datą i godziną pobrania materiału.
 2. Odkręcenie korka probówki:
  • Odkręcić plastikowy korek probówki, przygotowując ją do umieszczenia w niej pobranego materiału.
 3. Włóż patyczek z wacikiem do odbytu:
  • Należy włożyć koniec patyczka z wacikiem (wymazówki) do odbytu na głębokość 4-5 cm w przypadku osoby dorosłej lub około 1-2 cm w przypadku dzieci.
  • Wykonać ruchy okrężne, aby skutecznie zebrać materiał do badania.
 4. Umieszczenie wymazu w probówce:
  • Umieścić wymazówkę w jałowej probówce, starając się nie dotykać wewnętrznej części probówki ani wacika.
 5. Zamknięcie probówki:
  • Szczelnie zamknąć probówkę, zapewniając, że nie dochodzi do zanieczyszczenia materiału ani probówki.
 6. Przechowywanie probówki:
  • Do czasu przekazania probówki z materiałem do badań laboratoryjnych należy przechowywać ją w temperaturze pokojowej.

Przestrzeganie powyższej procedury jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników badania wymazu z odbytu. Pacjent powinien zachować staranność i higienę, a pobrany materiał powinien być przechowywany zgodnie z zaleceniami, aby utrzymać jego integralność do momentu dostarczenia do laboratorium.