Wymaz z gardła

50,00 

Wymaz z gardła w kierunku bakterii ma na celu zidentyfikowanie rodzajów i ilości bakterii obecnych w obrębie gardła. Jest to szczególnie istotne w przypadku podejrzenia zakażenia bakteryjnego, które może być przyczyną różnych schorzeń gardła.

SKU: 1002

Opis

Celem badania wymazu z gardła jest identyfikacja bakterii, które mogą być odpowiedzialne za infekcje gardła. Badanie to pomaga w ustaleniu prawidłowej diagnozy i skierowaniu pacjenta na odpowiednie leczenie.

Wskazania do badania:

 1. Objawy infekcji gardła, takie jak ból gardła, trudności w połykaniu, obrzęk czy zaczerwienienie gardła.
 2. Podejrzenie zakażenia bakteryjnego, zwłaszcza w przypadku braku poprawy po leczeniu antybiotykami.
 3. Diagnostyka różnicowa między zakażeniem wirusowym a bakteryjnym w przypadku infekcji gardła.

Przebieg badania:

 1. Przygotowanie pacjenta:
  • Pacjent może być poproszony o unikanie jedzenia, picia, żucia gumy do żucia i używania płynów do płukania ustnego przez określony czas przed badaniem (najczęściej około 1-2 godzin).
  • W przypadku stosowania antybiotyków, lekarz może zalecić przerwę przed badaniem, aby uzyskać bardziej rzetelne wyniki.
 2. Pobranie wymazu:
  • Wymaz pobierany jest za pomocą wymazówki z tylnej części gardła.
 3. Posiew bakterii:
  • Pobrany wymaz jest następnie umieszczany na specjalnym podłożu w celu przeprowadzenia posiewu bakterii.
  • Proces ten umożliwia identyfikację rodzaju bakterii oraz ich ilości.

Ocena wyników:

Wyniki badania zawierają informacje na temat rodzaju bakterii obecnych w gardle, ich ilości oraz wrażliwości na antybiotyki, co pozwala lekarzowi na dostosowanie odpowiedniego leczenia.

Przygotowanie do badania wymazu z gardła obejmuje przede wszystkim odpowiednie informacje dla personelu medycznego oraz spełnienie zaleceń dotyczących czasu przed badaniem, unikania substancji mogących wpływać na wyniki.

Informacje dodatkowe

Termin

4 dni robocze

Materiał

wymaz

Godzina pobrania próbki:

Zgłoś się na badanie rano, na czczo, lub po upływie co najmniej trzech godzin od ostatniego spożycia posiłku.

Odstawienie jedzenia i picia przed badaniem:

Przed pobraniem wymazu, nie powinno się spożywać pokarmów ani napojów. Zaleca się unikanie słodkich napojów, aby nie wpływać na skład bakterii w jamie ustnej.

Higiena jamy ustnej:

Przed badaniem, można przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą. Jednak nie powinno się myć zębów, stosować płynów do płukania ust.

Unikanie substancji drażniących:

Nie powinno się żuć gumy, ssać żadnych tabletek, aplikować kropli czy aerozoli. Te substancje mogą wpływać na skład bakterii.

Unikanie działań przed pobraniem wymazu:

Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio przed pobraniem wymazu, aby uniknąć spłukiwania bakterii z powierzchni migdałków i błony śluzowej gardła.

Właściwy moment pobierania wymazu:

Wymazy powinny być pobierane na początku zakażenia, czyli w momencie objawów klinicznych.

Przestrzeganie tych wskazówek przed pobraniem wymazu  jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników badania.

Unikanie antybiotyków:

Jeśli to możliwe, przed badaniem należy unikać stosowania antybiotyków przez określony czas, zgodnie z zaleceniami lekarza. Antybiotyki mogą wpływać na wyniki badania, dlatego ważne jest, aby informować lekarza o przyjmowanych lekach.

Bezpośrednie informacje dla personelu medycznego:

Zawsze ważne jest poinformowanie personelu medycznego o wszelkich istotnych informacjach związanych z Twoim zdrowiem, takich jak choroby przewlekłe, aktualne leczenie, czy stosowanie antybiotyków.