Rozmaz krwi obwodowej

10,00 

Rozmaz krwi jest badaniem, które dostarcza obraz wszystkich typów leukocytów. Poszczególne parametry rozmazu, takie jak LYMPH, MONO, BASO, EOS, NEUT, PLT, mogą wskazywać na różne choroby oraz stan zdrowia organizmu. Zwykle rozmaz krwi zleca się w przypadku nieprawidłowości w morfologii krwi.

 

SKU: 23

Opis

Analiza rozmazu krwi obejmuje co najmniej pięć populacji leukocytów: monocytów, limfocytów, eozynofili, bazofili oraz neutrofili. Zmiany w poziomach tych komórek krwi mogą być wskaźnikiem obecności zakażeń, chorób wirusowych i bakteryjnych, alergii, zaburzeń szpiku kostnego, włączając w to białaczkę, oraz niedoczynność tarczycy.

Wyniki rozmazu krwi interpretuje się w kontekście norm dla poszczególnych parametrów:

LYMPH (limfocyty):

Zwiększenie limfocytów może wskazywać na różne choroby, takie jak chłoniaki, krztusiec, czy przewlekła białaczka limfatyczna, podczas gdy spadek może być efektem stosowania kortykosteroidów lub ciężkich zakażeń wirusowych.

MONO (monocyty):

Podwyższone wartości monocytów mogą sugerować obecność takich chorób jak gruźlica, kiła, czy mononukleoza zakaźna, podczas gdy obniżenie poziomu może wynikać z infekcji lub stosowania glikokortykosteroidów.

BASO (bazocyty):

Wzrost liczby bazocytów może być związany z alergiami, przewlekłą białaczką szpikową, czy chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego, podczas gdy spadek może występować w ostrych infekcjach lub nadczynności tarczycy.

EOS (eozynocyty):

Podwyższone wartości eozynocytów mogą świadczyć o chorobach alergicznych, zakaźnych, hematologicznych, lub pasożytniczych, podczas gdy spadek może wynikać z zakażeń, oparzeń, lub działania hormonów nadnerczowych.

NEUT (neutrocyty):

Zwiększenie liczby neutrocytów może występować w zakażeniach, chorobach nowotworowych, czy po urazach, podczas gdy spadek może być związany z infekcjami grzybiczymi, wirusowymi, bakteryjnymi, lub toksycznym uszkodzeniem szpiku kostnego.

 

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

krew (EDTA)

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji