Badanie kału w kierunku Rota/Adenowirusów Rotawirus (antygen)

64,00 

Ostre biegunki wirusowe stanowią znaczący problem zdrowotny, szczególnie wśród dzieci i osób o obniżonej odporności. W sezonie jesienno-zimowym, infekcje wywołane przez wirusy, takie jak rotawirusy, adenowirusy, i norowirusy, osiągają swój szczyt, powodując różnorodne objawy, od bólu brzucha po wymioty.

SKU: 1051

Opis

Rotawirusy:

 • Charakterystyka: kuliste wirusy z rodziny Reoviridae, głównie grupy antygenowe A, B i C.
 • Zakażenie: droga fekalno-oralna, kropelkowa, kontakt z zakażonymi powierzchniami.
 • Objawy: wodnista biegunka, wymioty, gorączka, śluz w stolcu, ból głowy.

Adenowirusy:

 • Charakterystyka: powszechnie występujące wirusy, podzielone na 6 grup (A-F).
 • Zakażenie: droga fekalno-oralna, kropelkowa, sporadycznie zanieczyszczona woda.
 • Objawy: wodnista biegunka, wymioty, gorączka, śluz w stolcu, tkliwość brzucha.

Celem testu jest wykrywanie antygenów adenowirusów i rotawirusów w próbce kału.

Badanie Rota/Adeno/Norowirus umożliwiaja szybką identyfikację wirusów odpowiedzialnych za ostre biegunki. Wprowadzenie odpowiedniego leczenia na podstawie wyników testu ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

kał

 • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
 • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
 • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
 • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
 • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
 • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
 • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
 • Szczelnie zamknąć pojemnik.
 • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.