Retikulocyty

11,00 

Retikulocyty są niedojrzałą formą erytrocytów, które powstają w szpiku kostnym i przechodzą do krwiobiegu. Ich liczba może być istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia, wskazując na różne problemy, takie jak anemia, niewydolność szpiku czy nowotwór. Badanie to powinno być łączone z parametrami znajdującymi się w Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym

 

SKU: 25

Opis

Retikulocyty to niedojrzałe erytrocyty, pozbawione jądra komórkowego, które powstają w szpiku kostnym. Ich proces dojrzewania trwa około 2–4 dni, po czym uwalniane są do krwiobiegu, gdzie przekształcają się w dojrzałe czerwone krwinki. Ich obecność w krwiobiegu jest istotna w ocenie zdolności szpiku do produkcji erytrocytów.

Badanie retikulocytów najczęściej jest wykonywane w celu diagnostyki nieprawidłowości w układzie czerwonokrwinkowym, wykrytych w badaniu morfologicznym krwi. Ponadto stosuje się je przy rozpoznawaniu różnych rodzajów niedokrwistości oraz monitorowaniu skuteczności leczenia tych schorzeń.

Wzrost liczby retikulocytów, nazywany retikulocytozą, może być związany z niedokrwistością pokrwotoczną, hemolityczną, leczeniem anemii spowodowanej niedoborami żelaza lub stosowaniem erytropoetyny. Natomiast obniżenie liczby retikulocytów, czyli retikulocytopeinia, może wskazywać na anemię aplastyczną, niedobory składników odżywczych, choroby nowotworowe, a także skutki radio– i chemioterapii.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

krew (EDTA)

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji