PSA całkowite / Total PSA

35,00 

Rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. Wczesne wykrycie tego rodzaju nowotworu jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy rokowań. Jednym z narzędzi diagnostycznych, które pomaga w identyfikacji raka prostaty, jest badanie PSA całkowitego.

 

SKU: 350

Opis

PSA (antygen sterczowy specyficzny) jest białkiem produkowanym przez komórki prostaty. Badanie PSA całkowitego polega na pomiarze ilości tego antygenu we krwi. Wyższe niż normalne wartości PSA mogą wskazywać na obecność różnych problemów prostaty, w tym raka prostaty. Jednak warto pamiętać, że podwyższony poziom PSA nie jest równoznaczny z rozpoznaniem raka prostaty – może on być spowodowany również przez inne czynniki, takie jak stan zapalny lub przerost prostaty.

Dlaczego badanie PSA całkowitego jest ważne dla zdrowia mężczyzn?

Regularne badanie PSA całkowitego może pomóc w wykryciu raka prostaty we wczesnym stadium, gdy szanse na skuteczne leczenie są największe. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany rak prostaty, tym większe są szanse na pełne wyleczenie.

Oto główne aspekty badania krwi PSA całkowitego:

1. Cel Badania:

Badanie PSA całkowitego ma na celu pomóc w monitorowaniu zdrowia prostaty mężczyzny, zwłaszcza w przypadku podejrzenia problemów, takich jak rak prostaty. Jest również używane jako część rutynowych badań profilaktycznych w diagnostyce wczesnych zmian w prostaty.

2. Interpretacja Wyników:

Podwyższone poziomy PSA nie są jednoznaczne z rakiem i mogą wystąpić w innych stanach, takich jak zapalenie prostaty czy przerost gruczołu krokowego.

3. Dalsza Diagnostyka:

Jeśli poziom PSA całkowitego jest podwyższony, lekarz może zalecić dodatkowe badania, takie jak badanie per rectum (badanie odbytu), badanie ultrasonograficzne prostaty, czy badania biopsji prostaty, aby dokładniej ocenić zdrowie prostaty i ustalić przyczynę podwyższonego PSA.

4. Monitorowanie Zdrowia Prostaty:

W przypadku mężczyzn, u których stwierdzono podwyższony poziom PSA, badanie to może być wykorzystywane do monitorowania stanu prostaty w czasie i oceny efektywności leczenia, jeśli jest konieczne.

Podsumowując, badanie krwi PSA całkowitego jest ważnym narzędziem diagnostycznym w ocenie zdrowia prostaty u mężczyzn. Jednak samo wyniesienie poziomu PSA nie oznacza koniecznie obecności raka prostaty, dlatego konieczne jest dalsze rozważanie i ocena przez lekarza specjalistę.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji