Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (3 oznaczenia)

185,00 

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (3 oznaczenia) ma na celu identyfikację obecności bakterii Salmonella oraz Shigella w organizmie. Salmonella to rodzaj bakterii, który może prowadzić do zakażeń przewodu pokarmowego, a źródłem infekcji często jest chora osoba lub nosiciel. Rezerwuarem tych bakterii może być również skażona woda, zakażona żywność lub zanieczyszczone przedmioty.

 

SKU: 1072

Opis

W przypadku Salmonelli, szczególnie u dzieci, przebieg choroby może być gwałtowny i prowadzić do odwodnienia, co może wymagać hospitalizacji. Dlatego też badanie Salmonella Shigella 3 oznaczenia staje się istotnym narzędziem diagnostycznym, szczególnie w sytuacjach, gdy pojawiają się objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Ponadto, zaleca się wykonanie tego badania u osób, które miały styczność z osobą chora na Salmonellę lub Shigellę, aby skutecznie monitorować i kontrolować potencjalne przypadki zakażenia.

Należy podkreślić, że posiew kału w kierunku Salmonella i  Shigella (3 oznaczenia) może być również istotne w kontekście wizyty u lekarza medycyny pracy, zwłaszcza przed otrzymaniem książeczki zdrowia. Skrupulatne badanie pod kątem obecności tych bakterii pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych infekcji, co jest istotne w kontekście zachowania zdrowia pracownika i uniknięcia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w miejscu pracy.

 

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

kał

Procedura przygotowania się do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella:

  1. Przed rozpoczęciem zbiórki przygotuj się, odwiedzając punkt pobrań, gdzie będziesz mógł otrzymać 3 wymazówki z podłożem transportowym lub pojemniki jałowe.
  2. Próbki kału do badania nosicielstwa Salmonella-Shigella pobieraj w ciągu 3 kolejnych dni, dostarczając jedną próbkę każdego dnia.
  3. Kał zbieraj do czystego, suchego naczynia, takiego jak basen lub inny odpowiedni pojemnik.
  4. Korzystając z wymazówki pobierz próbkę kału i umieść ją w podłożu transportowym dostarczanym razem z wymazówką. W przypadku pobierania materiału do jałowego pojemnika skorzystać z dołączonej do pojemnika szpatułki.
  5. Każdą pobraną próbkę opatrz datą i godziną jej pobrania, oraz podpisz imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL aby umożliwić dokładną identyfikację.
  6. Próbki w podłożu transportowym przechowuj w temperaturze pokojowej.
  7. Przed wizytą w punkcie pobrań upewnij się, że masz przy sobie aktualny dokument tożsamości, takie jak dowód osobisty, paszport, lub aplikację mObywatel na smartfonie. Dokument ten będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości w trakcie wizyty.

Przestrzeganie powyższej procedury jest kluczowe dla uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella-Shigella.