Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 oznaczenie)

50,00 

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 oznaczenie) umożliwia skuteczną identyfikację obecności tych bakterii w przewodzie pokarmowym. Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce zakażeń przewodu pokarmowego, zwłaszcza gdy pacjent doświadcza charakterystycznych objawów, takich jak biegunka, wodnisty stolec, gorączka, ból brzucha, wzdęcia, nudności oraz wymioty, które są typowe dla zakażenia Salmonella/Shigella.

SKU: 1044

Opis

Diagnostyka zakażenia przewodu pokarmowego:

Badanie posiewu kału w kierunku Salmonella i Shigella jest przeprowadzane głównie w celu skutecznej diagnostyki zakażenia przewodu pokarmowego, zwłaszcza gdy występują charakterystyczne objawy.

Objawy zakażenia Salmonella/Shigella:

Badanie jest zalecane w przypadku pacjentów doświadczających objawów takich jak biegunka, wodnisty stolec, gorączka, ból brzucha, wzdęcia, nudności oraz wymioty, które są typowe dla zakażenia Salmonella i Shigella.

Praca z żywnością:

Badanie jest również zlecane osobom, które planują pracować w zawodach mających kontakt z żywnością, aby zapobiec potencjalnym zakażeniom i utrzymać wysoki standard higieny w branży spożywczej.

Wykluczenie obecności bakterii Salmonella i Shigella:

Procedura badania opiera się na dostarczeniu do laboratorium próbek kału. To umożliwia skuteczne wykluczenie obecności bakterii Salmonella i Shigella w posiewach kału.

Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (1 oznaczenie) – Skuteczna diagnostyka przed wizytą lekarską:

Badanie pozwala na efektywną diagnostykę przed wizytą u lekarza, co może przyspieszyć proces diagnozowania i leczenia zakażeń przewodu pokarmowego.

 

Informacje dodatkowe

Termin

4 dni robocze

Materiał

kał

  • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
  • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
  • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
  • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
  • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
  • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
  • Szczelnie zamknąć pojemnik.
  • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.