CRP

Parathormon (intact) PTH

47,00 

Badanie PTH pozwala na diagnozę różnych zaburzeń związanych z funkcjonowaniem przytarczyc. Dzięki temu badaniu możliwe jest różnicowanie między różnymi rodzajami nadczynności przytarczyc, identyfikacja przyczyn hiperkalcemii oraz monitorowanie funkcji nerek.

Badanie PTH umożliwia także monitorowanie skuteczności leczenia i postępów w terapii, co jest kluczowe dla długoterminowej opieki zdrowotnej.

SKU: 290

Opis

PTH jest peptydem przytarczyc, który odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu wapnia poprzez ujemne sprzężenie zwrotne. Jest to istotne, gdyż nieprawidłowy poziom wapnia może prowadzić do różnych schorzeń, takich jak hiperkalcemia (podwyższony poziom wapnia) lub hipokalcemia (obniżony poziom wapnia).

Badanie PTH Intact pozwala na dokładne zdefiniowanie stanu pacjenta poprzez ocenę stężenia nietkniętej – kompletnej cząsteczki PTH. Czułość testów pozwala na różnicowanie między różnymi rodzajami nadczynności przytarczyc, a także różnicowanie przyczyn hiperkalcemii, w tym tych wywołanych nowotworami złośliwymi.

W przypadku pierwotnej nadczynności przytarczyc lub produkcji PTH przez nowotwory złośliwe, zazwyczaj obserwuje się podwyższone stężenie PTH. Natomiast we wtórnej nadczynności przytarczyc, spowodowanej na przykład niewydolnością nerek, stężenie PTH jest podwyższone ze względu na ciągłe obniżanie stężenia wapnia. Z kolei w przypadkach hipokalcemii wynikających z niedoczynności przytarczyc, poziom PTH jest zazwyczaj obniżony.

Badanie PTH jest także przydatne w monitorowaniu funkcji przytarczyc i obrotu kostnego u pacjentów, zwłaszcza tych z niewydolnością nerek.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

krew (EDTA), surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji