CRP

P/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR)

200,00 

Oznaczenie stężenia p/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) jest przydatne w diagnostyce i różnicowaniu miastenii.

SKU: 274

Opis

Badanie P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) w diagnostyce Miastenii.

Czym jest Miastenia Gravis (MG)?

Miastenia gravis to przewlekła choroba autoimmunologiczna, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych. Jest spowodowana obecnością przeciwciał specyficznych dla receptorów błony postsynaptycznej w złączu nerwowo-mięśniowym.

Rola badania Anty-AChR

Badanie stężenia przeciwciał anty-AChR jest istotne w diagnozowaniu i różnicowaniu miastenii. Te przeciwciała są skierowane przeciwko receptorom acetylocholinowym, które są kluczowe dla prawidłowego przekazywania sygnałów między nerwem a mięśniem.

Współwystępowanie z innymi chorobami:

Miastenia gravis często towarzyszy innym chorobom autoimmunizacyjnym, takim jak choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, łuszczyca i pęcherzyca. Dodatkowo, u wielu pacjentów z MG stwierdza się przerost grasicy, a u niektórych nawet obecność grasiczaka.

Klasyfikacja MG:

 • Miastenia oczna: objawy skoncentrowane są wokół oczu, ale u co najmniej połowy chorych ulegają one uogólnieniu.
 • Uogólniona miastenia: rozprzestrzenia się na całe ciało, a objawy oczne występują u co najmniej 50% chorych.

Interpretacja wyników:

 • Przeciwciała anty-AChR stwierdzane są u 80-90% chorych na uogólnioną miastenię i około 50% chorych na miastenię oczną.
 • Chorzy na MG w stanie remisji z grasiczakiem mają umiarkowanie podniesiony poziom przeciwciał.

Badanie anty-AChR stanowi ważne narzędzie diagnostyczne, pomagając lekarzom w ocenie obecności i nasilenia miastenii gravis oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia. Zawsze należy konsultować wyniki z lekarzem specjalistą.

Informacje dodatkowe

Termin

14-21 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

 1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
 2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
 3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
 4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
 5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
 6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
 7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji