Ludzki herpeswirus typ 6 (HHV-6-DNA) | metoda ilościowa QPCR

400,00 

Zakażenie HHV-6 często występuje u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, ale może również występować u dorosłych. W większości przypadków zakażenie HHV-6 jest łagodne i objawy są podobne do objawów grypy. U niektórych osób zakażenie HHV-6 może prowadzić do poważniejszych chorób, takich jak zapalenie mózgu, zapalenie płuc, zapalenie wątroby lub zespół objawów podobnych do mononukleozy zakaźnej.

Przygotowanie do badania:

badanie nie wymaga bycia na czczo.

*W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania). Podczas rejestracji pacjent zawsze powinien wypełnić Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

SKU: 556

Opis

Ludzki herpeswirus typu 6 (HHV-6) to wirus z rodziny Herpesviridae, który zakaża ludzi. HHV-6 występuje w dwóch podtypach, HHV-6A i HHV-6B, z czego podtyp HHV-6B jest bardziej powszechny i odpowiada za większość zakażeń.

Zakażenie HHV-6 często występuje u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, ale może również występować u dorosłych. W większości przypadków zakażenie HHV-6 jest łagodne i objawy są podobne do objawów grypy, takie jak:

  • gorączka,
  • bóle głowy,
  • bóle mięśni,
  • osłabienie,
  • wysypka.

U niektórych osób zakażenie HHV-6 może prowadzić do poważniejszych chorób, takich jak zapalenie mózgu, zapalenie płuc, zapalenie wątroby lub zespół objawów podobnych do mononukleozy zakaźnej.

HHV-6 jest również związany z innymi chorobami, takimi jak choroba Hashimoto, toczeń rumieniowaty układowy, choroba Parkinsona i zapalenie mózgu u osób z zakażeniem wirusem HIV.

Diagnoza zakażenia HHV-6 opiera się na badaniu krwi lub innych próbek biologicznych, takich jak płyn mózgowo-rdzeniowy. W diagnostyce stosuje się metody immunologiczne, takie jak badanie poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi, oraz metody molekularne, takie jak PCR (polimerazowa reakcja łańcuchowa), która umożliwia wykrycie materiału genetycznego wirusa w próbce biologicznej.

Badanie PCR (polimerazowa reakcja łańcuchowa) na ludzkiego herpeswirusa typu 6 (HHV-6) polega na wykryciu materiału genetycznego wirusa w próbce biologicznej krwi.Badanie PCR na HHV-6 ma wysoką czułość i specyficzność, co umożliwia szybką i precyzyjną diagnostykę zakażeń wirusem HHV-6. Metoda ta jest szczególnie przydatna w diagnostyce ciężkich chorób wywołanych przez HHV-6, takich jak zapalenie mózgu, zapalenie płuc czy encefalopatia.

Informacje dodatkowe

Termin

14 dni roboczych

Materiał

surowica (na podłożu żelowym)