Kinaza kreatynowa – MB (CK-MB)

18,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Izoenzym CK-MB to forma kinazy kreatynowej charakterystyczna dla mięśnia sercowego. Badanie polega na oznaczeniu stężenia frakcji sercowej kinazy kreatynowej we krwi pacjenta. Parametr ten jest przede wszystkim wykorzystywany w celach diagnostyki zawału mięśnia sercowego ale może wskazywać także na inne choroby serca takie jak : częstoskurcz komorowy, zapalenia mięśnia sercowego, zatorowość płucna.

Wzrost aktywności CK-MB obserwowany jest w zawale mięśnia sercowego, osiąga maksymalną wartość w 12 godzinie, a po upływie 24 godzin zawału niepowikłanego wraca do normy.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo, w godzinach porannych. Zaleca się by w dniu poprzedzającym badanie pacjent przyjął ostatni posiłek najpóźniej o godzinie 18:00.

SKU: 97

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

surowica