Laktoferyna w kale

110,00 

Badanie kału pod kątem obecności laktoferyny umożliwia monitorowanie procesów zapalnych w organizmie. Laktoferyna to białko wiążące żelazo, obecne w wydzielinach śluzowych organizmu. Jej wykrycie w próbce kału jest istotne, gdyż świadczy o migracji granulocytów, czyli komórek odpornościowych, ze ściany jelita do jego światła. Badanie laktoferyny pełni funkcję markeru procesu zapalnego, co ma szczególne znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z przewlekłymi schorzeniami jelitowymi.

SKU: 1050

Opis

Laktoferyna jest często stosowana jako wskaźnik w przypadku chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy zapalenie uchyłków. Jej obecność w próbce kału wskazuje na aktywność procesu zapalnego.

Badanie laktoferyny w kale jest nie tylko narzędziem diagnostycznym, ale również narzędziem prognostycznym, umożliwiającym ocenę skuteczności terapii oraz monitorowanie postępów w leczeniu chorób jelit. Dzięki tej analizie lekarze mogą szybko reagować na ewentualne pogorszenie się stanu pacjenta lub dostosowywać terapię w razie potrzeby.

Podsumowując, badanie kału pod kątem obecności laktoferyny jest kluczowym narzędziem diagnostycznym, które umożliwia identyfikację i monitorowanie procesów zapalnych w jelitach. Jest to szczególnie istotne w przypadku chorób przewlekłych, gdzie regularna kontrola stanu zapalnego pozwala na skuteczne zarządzanie leczeniem i poprawę jakości życia pacjenta.

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

kał

  • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
  • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
  • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
  • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
  • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
  • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
  • Szczelnie zamknąć pojemnik.
  • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.