IgE sp. Naskórek królika (E82)

40,00 

Badanie IgE sp. Naskórek Królika jest ilościowym testem oznaczania swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi, które są specyficzne dla alergenów naskórka królika. Jest to metoda diagnostyczna wykorzystywana w identyfikacji alergii na królika.

Opis

Najważniejszym źródłem alergenów związanych z królikiem jest jego ślina, jednak alergeny mogą także występować na sierści, w łupieżu oraz w moczu tego zwierzęcia. Główny alergen królika, lipokalina, jest przenoszona na sierść oraz naskórek, co powoduje obecność alergenów w łupieżu. Główną drogą ekspozycji na alergeny królika jest wdychanie, szczególnie ze względu na małe rozmiary cząsteczek złuszczonego naskórka, które unoszą się w powietrzu i mogą przedostawać się do dolnych dróg oddechowych.

Objawy alergiczne mogą obejmować astmę, alergiczny nieżyt nosa, egzemę oraz pokrzywkę.

Przeciwciała klasy IgE odgrywają kluczową rolę w mechanizmie reakcji alergicznej typu I. Ich obecność we krwi osób uczulonych na alergeny królika jest wykrywana poprzez ilościowe oznaczenie swoistych IgE w surowicy krwi. Wynik badania jest wyrażany w kU/l i podlega ocenie na podstawie półilościowej skali RAST/EAST, co ułatwia interpretację ryzyka alergii związanej z uzyskaną wartością liczbową.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji