Helicobacter pylori przeciwciała IgG

47,00 

Badanie przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori przeciwciała IgG – met. ilościowa polega na pomiarze ilości immunoglobulin klasy G skierowanych przeciwko tej bakterii w surowicy krwi. H. pylori to bakteria, która może zasiedlać błonę śluzową żołądka, prowadząc do różnych schorzeń przewodu pokarmowego.

SKU: 474

Opis

Badanie przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori przeciwciała IgG – met. ilościowa polega na pomiarze ilości immunoglobulin klasy G skierowanych przeciwko tej bakterii w surowicy krwi. H. pylori to bakteria, która może zasiedlać błonę śluzową żołądka, prowadząc do różnych schorzeń przewodu pokarmowego.

Cel badania H. pylori przeciwciała IgG – met. ilościowa:

Diagnostyka infekcji H. pylori:

Badanie to jest stosowane w diagnostyce obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko H. pylori, co może wskazywać na obecność infekcji.

Monitorowanie skuteczności leczenia:

Po leczeniu antybiotykami w celu eliminacji H. pylori, badanie może być używane do monitorowania skuteczności leczenia poprzez obserwację zmian w poziomie przeciwciał.

 

Wyniki badania:

Dodatnie wyniki H. pylori przeciwciała IgG:

Obecność przeciwciał IgG skierowanych przeciwko H. pylori sugeruje kontakt z tą bakterią i może wskazywać na obecność infekcji. Jednak obecność przeciwciał nie zawsze oznacza aktywną infekcję, ponieważ przeciwciała mogą być obecne również po przebyciu infekcji i utrzymywać się przez pewien czas.

Ujemne wyniki H. pylori przeciwciała IgG:

Brak przeciwciał IgG przeciwko H. pylori sugeruje brak kontaktu z tą bakterią lub brak aktywnej infekcji.

Interpretacja wyników powinna być dokonana przez lekarza, który uwzględni ogólny stan zdrowia pacjenta, objawy kliniczne, wyniki innych badań oraz kontekst medyczny. W przypadku dodatnich wyników, lekarz może zalecić dalsze testy, a także, w razie potrzeby, rozpoczęcie leczenia antybiotykowego.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

rzed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji