Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (antygen)

40,00 

Helicobacter pylori to bakteria, która dzięki swojej budowie jest doskonale zaadaptowana do warunków w błonie śluzowej żołądka ludzkiego, gdzie bytuje. U pacjentów, u których doszło do kolonizacji tą bakterią, występuje reakcja zapalna śluzówki. U niektórych osób to przewlekłe zapalanie żołądka ewoluuje w kierunku choroby wrzodowej lub zanikowego zapalenia żołądka, które może doprowadzić do rozwoju raka.

Rozpoznanie nosicielstwa może być ustalone już po pierwszym badaniu, jeśli wynik testu jest zdecydowanie dodatni. W przypadku słabej reakcji test należy powtórzyć po 3 tygodniach.

 

SKU: 472

Opis

Badanie Helicobacter pylori antygen w kale ma na celu wykrycie obecności antygenu bakterii Helicobacter pylori w kale. Helicobacter pylori to bakteria, która może zasiedlać błonę śluzową żołądka i jelita cienkiego, prowadząc do różnych schorzeń przewodu pokarmowego.

Cel badania Helicobacter pylori antygenu w kale:

Diagnostyka infekcji H. pylori:

Badanie to jest stosowane do wykrycia obecności bakterii H. pylori w przewodzie pokarmowym.

Monitorowanie skuteczności leczenia:

Po leczeniu antybiotykami w celu wyeliminowania H. pylori, badanie to może być używane do monitorowania skuteczności leczenia.

 

Wyniki badania:

Dodatnie wyniki:

Obecność antygenu H. pylori w kale wskazuje na aktywną infekcję tą bakterią. Może to być istotne w diagnostyce chorób żołądka i jelit, takich jak wrzody żołądka czy zapalenie żołądka związanego z H. pylori.

Ujemne wyniki:

Brak antygenu H. pylori w kale sugeruje brak aktywnej infekcji w badanym okresie. Jednak negatywne wyniki nie wykluczają wcześniejszej infekcji, ponieważ bakteria może być obecna przez dłuższy czas po jej zwalczeniu.

 

Informacje dodatkowe

Termin

1 dzień roboczy

Materiał

kał

  • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
  • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
  • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
  • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
  • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
  • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
  • Szczelnie zamknąć pojemnik.
  • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.