HBe przeciwciała | metoda ilościowa

40,00 

Ogólne informacje o badaniu:

Przeciwciała anty-Hbe to specyficzne cząsteczki ludzkiego układu odpornościowego skierowane przeciwko antygenowi Hbe wirusowego zapalenia wątroby typu B ( WZW B ). Poziomy przeciwciał mierzy się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby. Większość zakażeń tym wirusem przebiega bez wykazywania większych objawów, a osoba zakażona uzyskuje później na tę chorobę odporność. W niektórych przypadkach może jednak dojść do ukazania objawów, które mogą za sobą także nieść długofalowe skutki dla zdrowia, jeżeli ta choroba przejdzie w postać przewlekła zwiększa to ryzyko wystąpienia marskości wątroby, wszystkich jej powikłań oraz raka wątrobokomórkowego. Badanie to powinno wykonać się w celu określenia nosicielstwa wirusa WZW B oraz podczas monitorowania przebiegu i leczenia choroby przewlekłej. Najczęstszymi objawami ostrego zapalenia WZW B są : ogólne pogorszenie samopoczucia, utrata łaknienia, ciemne zabarwienie moczu, bóle mięśni, wymioty, zażółcenie i błoń śluzowych. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta świadczy o przebytym zakażeni wirusem WZW B oraz o tym, że jest on w fazie niereplikacyjnej, która oznacza że pacjent przeszedł w fazę nosicielstwa.

 

Przygotowanie do badania:

Krew pobiera się od pacjenta będącego na czczo.

SKU: 405

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

surowica