HBe przeciwciała

40,00 

Badanie HBe przeciwciała dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg). Przeciwciała HBe pojawiają się w późniejszej fazie infekcji i mogą mieć istotne znaczenie w monitorowaniu przebiegu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

SKU: 405

Opis

Badanie HBe przeciwciała dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg). Przeciwciała HBe pojawiają się w późniejszej fazie infekcji i mogą mieć istotne znaczenie w monitorowaniu przebiegu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

Większość zakażeń tym wirusem przebiega bez wykazywania większych objawów, a osoba zakażona uzyskuje później na tę chorobę odporność. W niektórych przypadkach może jednak dojść do ukazania objawów, które mogą za sobą także nieść długofalowe skutki dla zdrowia, jeżeli ta choroba przejdzie w postać przewlekła zwiększa to ryzyko wystąpienia marskości wątroby, wszystkich jej powikłań oraz raka wątrobokomórkowego. Badanie to powinno wykonać się w celu określenia nosicielstwa wirusa WZW B oraz podczas monitorowania przebiegu i leczenia choroby przewlekłej. Najczęstszymi objawami ostrego zapalenia WZW B są : ogólne pogorszenie samopoczucia, utrata łaknienia, ciemne zabarwienie moczu, bóle mięśni, wymioty, zażółcenie i błoń śluzowych. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta świadczy o przebytym zakażeni wirusem WZW B oraz o tym, że jest on w fazie niereplikacyjnej, która oznacza że pacjent przeszedł w fazę nosicielstwa.

Ocena przejścia do fazy przewlekłej:

Badanie HBe przeciwciała jest stosowane w celu oceny przejścia z fazy zakaźnej do fazy przewlekłej infekcji HBV.

Ocena skuteczności leczenia:

Może pomóc w monitorowaniu skuteczności leczenia przeciwwirusowego.

 

Wyniki badania:

Podwyższone wyniki HBe przeciwciała:

Obecność HBe przeciwciała wskazuje na zmniejszenie aktywności replikacji wirusa i może oznaczać przejście z fazy zakaźnej do fazy przewlekłej infekcji. Jest to pozytywny znak w kontekście leczenia i przebiegu infekcji.

Zaniżone wyniki HBe przeciwciała:

Brak HBe przeciwciała sugeruje utrzymanie się aktywności wirusa i utrzymanie fazy zakaźnej.

Interpretacja wyników zawsze wymaga analizy przez lekarza w kontekście ogólnej sytuacji klinicznej pacjenta, historii medycznej, innych wyników badań oraz ewentualnego leczenia antywirusowego, które może być konieczne w przypadku aktywnej replikacji wirusa.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

W większości przypadków nie wymaga się specjalnego przygotowania do badania HBe przeciwciała. Jest to rutynowe badanie krwi, które można przeprowadzić o dowolnej porze dnia.