HBe przeciwciała

40,00 

Badanie HBe przeciwciała dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg). Przeciwciała HBe pojawiają się w późniejszej fazie infekcji i mogą mieć istotne znaczenie w monitorowaniu przebiegu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

SKU: 405

Opis

Badanie HBe przeciwciała dotyczy przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi wirusa zapalenia wątroby typu B (HBeAg). Przeciwciała HBe pojawiają się w późniejszej fazie infekcji i mogą mieć istotne znaczenie w monitorowaniu przebiegu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV).

Większość zakażeń tym wirusem przebiega bez wykazywania większych objawów, a osoba zakażona uzyskuje później na tę chorobę odporność. W niektórych przypadkach może jednak dojść do ukazania objawów, które mogą za sobą także nieść długofalowe skutki dla zdrowia, jeżeli ta choroba przejdzie w postać przewlekła zwiększa to ryzyko wystąpienia marskości wątroby, wszystkich jej powikłań oraz raka wątrobokomórkowego. Badanie to powinno wykonać się w celu określenia nosicielstwa wirusa WZW B oraz podczas monitorowania przebiegu i leczenia choroby przewlekłej. Najczęstszymi objawami ostrego zapalenia WZW B są : ogólne pogorszenie samopoczucia, utrata łaknienia, ciemne zabarwienie moczu, bóle mięśni, wymioty, zażółcenie i błoń śluzowych. Obecność przeciwciał we krwi pacjenta świadczy o przebytym zakażeni wirusem WZW B oraz o tym, że jest on w fazie niereplikacyjnej, która oznacza że pacjent przeszedł w fazę nosicielstwa.

Ocena przejścia do fazy przewlekłej:

Badanie HBe przeciwciała jest stosowane w celu oceny przejścia z fazy zakaźnej do fazy przewlekłej infekcji HBV.

Ocena skuteczności leczenia:

Może pomóc w monitorowaniu skuteczności leczenia przeciwwirusowego.

 

Wyniki badania:

Podwyższone wyniki HBe przeciwciała:

Obecność HBe przeciwciała wskazuje na zmniejszenie aktywności replikacji wirusa i może oznaczać przejście z fazy zakaźnej do fazy przewlekłej infekcji. Jest to pozytywny znak w kontekście leczenia i przebiegu infekcji.

Zaniżone wyniki HBe przeciwciała:

Brak HBe przeciwciała sugeruje utrzymanie się aktywności wirusa i utrzymanie fazy zakaźnej.

Interpretacja wyników zawsze wymaga analizy przez lekarza w kontekście ogólnej sytuacji klinicznej pacjenta, historii medycznej, innych wyników badań oraz ewentualnego leczenia antywirusowego, które może być konieczne w przypadku aktywnej replikacji wirusa.

Informacje dodatkowe

Termin

7 dni roboczych

Materiał

surowica

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji