grupa krwi

Grupa krwi – potwierdzenie

100,00 

Badanie Grupa Krwi – potwierdzenie jest procedurą mającą na celu potwierdzenie dokładnego typu krwi pacjenta. Aby uzyskać potwierdzony wynik grupy krwi, konieczne jest przeprowadzenie dwóch badań krwi pobranej od pacjenta.

Aby uzyskać potwierdzony wynik grupy krwi, pacjent może przeprowadzić badanie dwukrotnie w różnym czasie lub dostarczyć wcześniejszy wynik do laboratorium i przeprowadzić badanie jednokrotnie. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że wynik spełnia standardy akceptowane przez laboratorium.

SKU: 250-1

Opis

Istnieją jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione aby wykonać badanie Grupa krwi – potwierdzenie:

Dwie próbki krwi:

Badania muszą być przeprowadzone na dwóch próbkach krwi, pobranych w różnym czasie.

Różne miejsca pobrania krwi:

Krew musi być pobrana z różnych miejsc wkłucia.

W przypadku biorców krwi, u których wcześniej wykonano próbę zgodności krwi, potwierdzenie wyniku uzyskuje się poprzez wykonanie jednego badania, obejmującego oznaczenie antygenu A, B i D, oznaczenie przeciwciał anty-A i anty-B oraz przeciwciał odpornościowych. W niektórych przypadkach, szczególnie u noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia, potwierdzony wynik uzyskuje się w nieco inny sposób, bez oznaczania przeciwciał anty-A i anty-B.

Aby uzyskać potwierdzony wynik grupy krwi, pacjent może przeprowadzić badanie dwukrotnie w różnym czasie lub dostarczyć wcześniejszy wynik do laboratorium i przeprowadzić badanie jednokrotnie. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że wynik spełnia standardy akceptowane przez laboratorium.

 

Informacje dodatkowe

Termin

3 dni robocze

Materiał

krew żylna

Przed przystąpieniem do badania krwi, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie, aby uzyskać jak najdokładniejsze i wiarygodne wyniki. Poniżej znajdziesz wskazówki, które powinny pomóc, w spełnieniu wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących przygotowania do badania krwi:

  1. Czas od ostatniego posiłku: upewnij się, że między ostatnim posiłkiem a pobraniem krwi minęło co najmniej 8-12 godzin. Pamiętaj, że powinieneś być na czczo podczas pobierania próbki krwi. To oznacza, że nie powinieneś jeść ani pić nic poza wodą przez ten czas.
  2. Unikaj obfitych i tłustych posiłków oraz alkoholu: w dniu poprzedzającym badanie krwi, unikaj spożywania obfitych, tłustych posiłków oraz alkoholu. To pomoże wyeliminować wpływ tych czynników na wyniki badań.
  3. Woda: przed samym badaniem możesz wypić wodę. Woda nie wpływa na wyniki badań.
  4. Pora dnia: jeśli to możliwe, planuj badanie krwi na godziny poranne, między 7:00 a 10:00. Wynika to z faktu, że wiele procesów w organizmie ma swoje naturalne zmiany w ciągu dnia, co może wpłynąć na wyniki badań.
  5. Odpoczynek: przed samym pobraniem krwi, zaleca się odpoczynek przez około 15 minut. To pomoże uspokoić organizm i może zmniejszyć ewentualny stres, który może wpłynąć na wyniki.
  6. Leki: w miarę możliwości, przeprowadź badanie krwi przed przyjęciem porannej dawki leków. Jeśli jest to niemożliwe lub niebezpieczne z medycznego punktu widzenia, skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postąpić. Zawsze informuj personel medyczny o przyjmowanych lekach, suplementach oraz preparatach ziołowych. Te informacje zostaną odnotowane w rejestracji i mogą mieć wpływ na interpretację wyników.
  7. Zgłoszenie medycznego stanu: jeśli jesteś chory lub masz jakiekolwiek dolegliwości, które mogą wpłynąć na wyniki badań krwi, poinformuj o tym personel medyczny podczas rejestracji lub przed samym pobraniem krwi.

Więcej informacji