Elastaza trzustkowa w kale

130,00 

Badanie poziomu elastazy w kale jest jednym z testów stosowanych do oceny funkcji trzustki. W normalnych warunkach enzym ten jest produkowany w odpowiednich ilościach, a jego poziom we krwi pozostaje w określonym zakresie. Jednak zmniejszenie produkcji elastazy może świadczyć o dysfunkcji trzustki, co może mieć różne przyczyny.

SKU: 471

Opis

Zmniejszenie produkcji elastazy może świadczyć o dysfunkcji trzustki, co może mieć różne przyczyny, takie jak:

Zapalenie trzustki: stan zapalny trzustki może prowadzić do uszkodzenia komórek trzustki, co z kolei wpływa na produkcję enzymów, w tym elastazy.

Mukowiscydoza: jest to genetyczna choroba, która może prowadzić do zwiększonego gęstości śluzu w trzustce, utrudniając uwalnianie enzymów, w tym elastazy.

Niedrożność dróg żółciowych: jeśli żółć nie może swobodnie przepływać do jelita, może to prowadzić do zaburzeń w trawieniu i zmniejszonej aktywności enzymów trzustkowych, w tym elastazy.

 

Informacje dodatkowe

Termin

10 dni roboczych

Materiał

kał

  • Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien rezygnować z normalnej diety i przyjmować ilość płynów taką jak zwykle.
  • Próbki kału nie należy pobierać w trakcie i 3 dni po zakończeniu menstruacji, obecności krwi w moczu oraz krwawienia z hemoroidów.
  • W przypadku badania krwi utajonej w kale, nie jest wymagane od pacjent aby stosował się do zasad diety eliminacyjnej.
  • Próbki kału najlepiej jest pobierać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku stosowania leków, próbki należy pobierać tydzień od zakończenia leczenia, a w przypadku stosowania antybiotyków – dwa tygodnie po skończonej antybiotykoterapii.
  • Jednorazowy pojemnik na kał należy opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
  • Materiał pobiera się specjalną szpatułką dołączoną do jednorazowego pojemnika.
  • Próbki kału pobrane z kilku miejsc wypróżnienia, należy umieścić w pojemniku (nie więcej niż 1/3 pojemnika).
  • Szczelnie zamknąć pojemnik.
  • Dostarczyć do punktu pobrań. Próbkę można przechowywać w temperaturze lodówki do 24 godzin.